• «Ondskap fester seg verken i rom eller mennesker ved å ha dialog med mennesker som står i en sjamanistisk tradisjon», skriver biskop Anne Lise Ådnøy og dialogprest Silje Trym Mathiassen. Bildet viser en detalj fra «altertavlen» i St. Petri kirke, som er en kopi av den danske billedhoggeren Bertel Thorvaldsens berømte statue i Vor Frues kirke i København. Den har stått i St. Petri siden 1886. Jonas Haarr Friestad

Biskopen og dialogpresten spør: «Hvem kan Kirken snakke med?»

KRONIKK: Prinsessen og sjamanen har reist fra Stavanger. I noen uker har avisspaltene fokusert på hva som kan skje i en kirke, hvordan sjamanisme kan arte seg og hva møter med ulike former for religiøsitet kan være.