• Hva er minst miljøskadelig, plast- eller papirposer? Svarene på spørsmålet er ulike, og de fleste er ikke holdbare. NTB Scanpix
    Galleri

Hva forskningen egentlig forteller oss om plast- og papirposer

KRONIKK: Miljødebatten om plast- og papirposer bygger på utdatert og irrelevant forskning.