Høyre-topper i Stavanger svarer: «Ulovlig utleie er forkastelig!»

STAVANGER: Alle skal ha gode boliger i Stavanger – også de som får støtte fra NAV for å kunne bo i en egnet bolig.

Publisert: Publisert:

De fattigste får de dårligste utleieboligene i Stavanger, og det bor ofte barn i dem – som i denne i Badedammen, der en firebarnsfamilie hadde hjemmet sitt helt til helsesjefen i Stavanger i en rapport beskrev boligen som «ubeboelig». Foto: Rogaland brann og redning IKS

Debattinnlegg

  • John Peter Hernes
    Ordførerkandidat, Stavanger Høyre
  • Cille Ihle
    Medlem av Stavanger bystyre og levekårsstyret (H)
  • Erlend Jordal
    Medlem av Stavanger bystyre og levekårsstyret (H)

I Aftenbladet mandag 19.8.19 skriver Kristin Hoffmann en kommentarartikkel med utgangspunkt i at en bolig er leid ut ulovlig i Stavanger. Familien som bodde der har ikke noe skyld i det – og kommunens kontrollrutiner oppdaget at dette var boforhold under enhver kritikk. Familien ble tatt ut av boligen på dagen av helsesjefen og gitt et annet botilbud. Alle skal ha gode boliger i Stavanger – også de som får støtte fra Nav for å kunne bo i en egnet bolig.

Blir politisk sak

Stavanger Høyres representant i kommunalstyret for levekår, Cille Ihle, har allerede sendt et spørsmål til direktøren for helse og velferd der hun ber om en orientering om hvilken oversikt kommunen har over standarden og egnetheten på utleieleiligheter som blir brukt som kommunale boliger i Stavanger, slik at en kan sikre seg mot at denne typen ulovlige leiligheter blir hjemmet til folk.

Satser på kontroller

Kommunen har årlig over 300 tilsyn på byggesaker, det tilsvarer ca 24 prosent av alle byggesakene i kommunen – mens loven stiller krav om minimum 10 prosent. Spesielt store bygg, som leilighetsbygg og arbeidsplasser, prioriteres. Stavangers kontrollrutiner er derfor sterkere enn de fleste andres. For å hindre at det skjer igjen følger Stavanger kommune også opp ekstra de utleiere som en har erfaring med leier ut ulovlig. Dessuten har vi også en samarbeidsavtale med brannvesenet, inngått i september i fjor, om ekstra tilsyn fra de hos utsatte grupper. I 2018 utgjorde dette 225 tilsyn på bare et halvt år.

Stavanger kommune har 2575 kommunale boliger, og i 2018 ble 380 pusset opp. Dette er flere enn Bergen og Oslo har per. innbygger. I tillegg er vi en av få kommuner som har kommunal bostøtte for å hjelpe familier med å skaffe seg greie boliger.

Strengere reaksjoner

Stavanger er opptatt av å rydde opp i denne typen ulovlige forhold som ble avdekket av kommunens kontrollsystem. Det skal ikke lønne seg å leie ut denne typen ubeboelige og ulovlige leiligheter. Derfor kommer Stavanger kommune, gjennom et samarbeid med de andre storbykommunene, til å ta opp at nivået på tvangsmulkt, som i dag er latterlig lavt, skal økes betydelig. I tillegg må vi se om vi bruker våre muligheter i dag til godt nok å gi «bøter» til de som bryter plan- og bygningsloven – eller må vi bli strengere. Vi heller mer mot sistnevnte. Det skal ikke lønne seg å jukse – og Stavanger Høyre er krystallklare på at boligene i byen vår skal være trygge og gode for alle!

Det er verdt å nevne at Stavanger kommune har en egen boligsosial handlingsplan, vi lar ikke boligmarkedet flyte av seg selv – men har en rekke strategier og tiltak for en aktiv og god boligpolitikk i byen vår. Vi har til og med sikret at Stavanger kommune skal ha en hånd på rattet i flere store utbyggingsområder, og at de kommunale boligene våre skal spres bedre utover istedenfor å konsentreres i få områder slik man gjorde tidligere.

Les også

Familie med fire barn i «ubeboelig leilighet»

Les også

Her er de største private utleierne

Les også

Stavangers ukjente eiendomskonge


Publisert: