Er det greit at oppdrettsnæringa ødelegger livet i fjæra?

DEBATT: 1. januar ble nye Stavanger planmyndighet for 22 av Rogalands 38 aktive oppdrettsanlegg for laks. Naturvernforbundet håper de har på plass kompetansen som kreves for å unngå at denne bransjen ødelegger fjordene våre, for det er nok å ta tak i!

Publisert: Publisert:

Gressgylt og andre leppefisker har plutselig blitt et bruk-og-kast produkt for oppdrettsnæringen; såkalt «rensefisk». Foto: Rudolf Svensen

Debattinnlegg

 • Kjetil Nilsen
  Naturvernforbundet i Rogaland
 • Hallgeir H. Langeland
  Naturvernforbundet i Rogaland

En mørk side ved oppdrett i åpne merder som endelig får litt velfortjent oppmerksomhet, er bruken av såkalt «rensefisk». Leppefisk og rognkjeks blir brukt som avlusere i oppdrettsmerder. I en artikkel i DN 9. desember kan man lese at dødeligheten til rensefisk er skyhøy, og det moralsk forkastelige i å «forbruke levende dyr som et engangsverktøy» blir grundig belyst. Men det stopper ikke der.

Tømmer områder for fisk

Omfanget av kommersielt fiske etter bergnebb, berggylt, grønngylt og rødnebb har eksplodert de siste årene, også i Rogaland. Det intensive fisket foregår med teiner og ruser rundt nes og øyer i fjordene utenfor Stavanger og praktisk talt tømmer områder for fisk. Det kommer en rekke rapporter fra dykkere i fylket som ser konsekvensene av slike drastiske endringer i én artsbestand; hele økosystemet kommer i ubalanse. Leppefisk er mat for større fisk, sel, oter og sjøfugl. Forsvinner den på grunn av overfiske, forsvinner maten til de andre artene. Samtidig blir luseplagen større for sjøørret, lyr, sei og torsk; leppefisk beiter på både lakselus og torskelus.

I tillegg importerer vi en million leppefisk fra Sverige hvert år. Frakting av leppefisk over store avstander vil kunne bidra til genetiske endringer i lokale bestander og spredning av sykdommer. Havforskningsinstituttet konkluderer i sin ferske rapport at «… dersom dagens praksis med bruk av villfanget leppefisk opprettholdes, må det forventes at uønskede hendelser som smittespredning og genetisk endring vil forekomme. I tillegg må det forventes uønskede effekter som følge av selve fisket etter leppefisk.»

Setter seg fast og drukner

Selve fiskemetoden er heller ikke uproblematisk. Oteren er på vei til å reetablere seg i Rogaland igjen etter å ha vært borte i flere tiår, men møter en potensiell dødsfelle i fiskerusene. De trekkes mot fiskeredskapen på grunn av fisken, men setter seg fast og drukner.

Mens vi er inne på dyrevelferd: Når leppefisk skal sove i sitt naturlige miljø, kiler den seg inn i fjellsprekker, mellom steiner eller i taren. I en vanlig oppdrettsmerd finnes ingen skjulesteder, og fisken vil ikke ha noe sted å sove. Søvnmangel, i tillegg til eventuelle skader fra spyling, lusemiddel og andre driftsrutiner fører til at fisken blir svært stresset, og mye av fisken vil dø i løpet av uker. Om leppefiskene derimot trives for godt og det begynner å bli mangel på lus, kan de begynne å ta for seg av øynene til laksen, såkalt «øyenapping». Livet til en rensefisk blir uansett kort: En vill berggylt kan bli 25 år gammel, men som rensefisk overlever den maks en syklus – når laksen slaktes ut, drepes rensefisken òg.

Mangler forskning og konsekvensutredninger

Naturvernforbundet opplever at kommersielt fiske av rensefisk er satt i gang uten nok forskning og konsekvensutredninger. I 2017 ble det fisket 25 mill. leppefisk; i praksis fritt frem. I 2018 ble det satt en totalkvote på 18 millioner. I høst kom Havforskningsinstituttet med en anbefaling om maksmål for å sikre bestandene, men rådene kommer for sent og først etter at man begynner å se dramatiske konsekvenser.

Naturvernforbundet er henrykte over at politikerne i nye Stavanger ønsker å presse bransjen over i lukkede anlegg. Nå håper vi at de også kan gå i bresjen for et forbud mot denne miljøødeleggende og moralsk betenkelige praksisen, og få slutt på rusefiske etter leppefisk. Så kan «rensefisken» få bli vanlig fisk igjen.

Publisert:

Les også

 1. Fem teknologier som kan endre oppdrettsnæringen

 2. – Vil Stavangers nye fleirtal stå opp mot lakselobbyen?

Mest lest akkurat nå

 1. Frankrike, Tsjekkia, Monaco og Sveits blir røde regioner, samt Skåne og Kronoberg

 2. Myndighetene kommer trolig med munnbind­anbefaling fredag

 3. Var helt utslitt etter Lysebotn Opp: – Så brutalt som det ikke går an å forestille seg

 4. Viking har signert ny keeper

 5. Tre personer fra Stavanger testet positivt for koronaviruset etter å ha reist med Color Line

 6. Solberg varsler koronainnstramminger - men skjermer helsevesen, barn, unge og arbeidsplasser

 1. Debatt
 2. Naturvernforbundet
 3. Havforskningsinstituttet
 4. Laks
 5. Lakselus