Feil om høyhuset i Knud Holms gate

DEBATT: Styremedlem Egil Thomsen i Sameiet St. Olav kommenterer i Aftenbladet 6. november den planlagte utbyggingen av Knud Holms gate 8. Vi mener innlegget er basert på antakelser og feil opplysninger.

Publisert: Publisert:

«Det kom inn en rekke negative merknader fra privatpersoner i høringsperioden, men bortsett fra én hadde samtlige adresse i St. Olavs gate. […] Et bredt flertall av politikerne i Stavanger har […] valgt å se samfunnsnytten i prosjektet», skriver Lars Petter Einarsson i Base Property. Foto: Schmidt Hammer Lassen Architects

Debattinnlegg

 • Lars Petter Einarsson
  Informasjonsansvarlig i Base Gruppen AS

Thomsen skriver i debattinnlegget at høyhuset i Knud Holms gate 8 (K8) overskrider tomtegrensen til sameiet. Dette er ikke riktig, og dokumenteres i reguleringsplanen som skal sluttbehandles rundt årsskiftet. K8 vil bli liggende lengre fra både St. Olavs gate nummer 2 og 4 enn Misjonskirken gjør i dag, og utkragingen fra 7. etasje vil ikke strekke seg over tomtegrensen mot sameiet.

Høyde

I innlegget blir det også hevdet at prosjektet er i strid med sentrumsplanens høydebestemmelser. Dette har vært et stadig tilbakevendende tema på avisens debattsider, det er derfor igjen grunn å minne om hva som ble vedtatt i sentrumsplanen 11. mars: «Det kan etableres høyhus som ikke avviker i vesentlig grad fra eksisterende byggehøyder i kvartalet.» Den eksisterende byggehøyden er på kote 75,3 meter, mens forslaget som har vært ute på høring er på kote 83,0 meter. At K8 er noe høyere enn St. Olavs-blokkene, er altså i tråd med bestemmelsen, et avvik på 10 prosent anses ikke som vesentlig.

Illustrasjonen Aftenbladet brukte til debattinnlegget er derfor misvisende. Illustrasjonen er ikke laget av arkitekten for bygget, og tar ikke med utviklingen prosjektet har hatt gjennom innbyggermedvirkning og saksbehandling. Til sluttbehandling vil bygget både være lavere og toppen mer inntrukket, for å samsvare mer med omkringliggende bebyggelse.

Sol, skygge, vind

Sol, skygge, lys og vindforhold på bakken vil alltid påvirkes av nye bygg. Våre analyser viser at ved soloppgang i årets lyseste måneder vil det kaste skygge på sameiet fram til rundt klokken 07 om morgenen, og ved solnedgang vil det falle noe mer skygge over Breiavatnet. Det aller meste av året vil det på grunn av eksisterende bebyggelse så å si ikke være skyggevirkninger.

Vindforholdene påvirkes av høye bygg, men vindsimulering viser ingen stor forskjell mellom de ulike byggehøydene som har blitt utredet. Avbøtende tiltak er tilpasning av bygget, vindskjerming og vegetasjon – som bidrar til bedre forhold på bakken i urbane områder som dette.

Det er feil når Thomsen skriver at lysforholdene for 16 leiligheter gjør at de ikke tilfredsstiller kravene til teknisk byggeforskrift. Gjeldende standard er TEK17, da St. Olav ble ferdigstilt i 1989 var kravene annerledes. Det er allerede flere av de 16 omkringliggende leilighetene som ikke tilfredsstiller dagens krav i TEK17, mens fire «godkjente» leiligheter blir påvirket i den grad at de faller under dagens krav. Dette er en beklagelig og ubehagelig konsekvens for enkeltpersoner, som dessverre ikke er uvanlig i saker med fortetting. Vi kommer derfor til å følge opp ved å dokumentere avbøtende tiltak på leilighetene som går fra dagslysfaktor på rundt 2 prosent (TEK17) til under 2 prosent på grunn av K8. Avbøtende tiltak er blant annet ombygging av fasader og vindusflater. Vi prøver på den måten så godt vi kan å ivareta dem som blir mest berørt.

Trafikk

Thomsen bekymrer seg over en framtidig økning i sykkeltrafikken (vi bygger 480 innendørs sykkelparkeringsplasser), selv om det ligger et bredt politisk ønske bak en slik utvikling. Både nasjonalt, regionalt og lokalt er det samstemmighet om å legge til rette for økt bruk av sykkel for å kunne nå målene om nullvekst i biltrafikken. Sammen med målet om å redusere klimautslippene innebærer dette blant annet å legge til rette for kortreist arbeids- og hverdagsliv.

Thomsen skriver også at det er mange som er imot prosjektet. Det kom inn en rekke negative merknader fra privatpersoner i høringsperioden, men bortsett fra én hadde samtlige adresse i St. Olavs gate. Vi vil understreke at vi har stor forståelse for at disse merknadene kommer inn fra dem som blir direkte berørt, men det er like viktig å lytte til hva byen generelt mener om utbyggingen. I bystyret stemte 59 av 67 representanter for den nevnte bestemmelsen i sentrumsplanen, mens 9 av 11 medlemmer i kommunalstyret for byutvikling stemte for å legge saken ut på høring. Et bredt flertall av politikerne i Stavanger har dermed valgt å se samfunnsnytten i prosjektet.

Til nytte og glede for byen

Til slutt sammenligner Thomsen K8 med byggeprosjektet Barcode i Oslo. Selv om størrelsen ikke kan sammenlignes, mener vi det er en flatterende sammenligning. Utviklingen området i Bjørvika har vært igjennom, med et yrende liv, en tett miks av arbeidsplasser, boliger, restauranter og kulturtilbud, er en type transformasjon storbyområder verden over bruker som utstillingsvindu.

Det er dette, i en mindre skala, vi ønsker å oppnå i Knud Holms gate. Til nytte og glede for hele byen.

Publisert:

Les også

 1. – K8 kan ikke gi noe som helst positivt bidrag til St. Olavskvartalet

 2. – Spar oss for et monsterbygg i sentrum

 3. – Knud Holms gate 8 følger sentrumsplanens høydebestemmelser

 4. – Fortetting i høyden utover 4-6 et. er ikke forenlig med god byutvikling

 5. Høyhuset som skapte liv i en død del av Stavanger

 6. «Vorte-byen» Stavanger?

 7. «Vorte-byen» Stavanger?

Mest lest akkurat nå

 1. Haaland hyller sitt store idol: – Det er vilt. Den mannen er ikke normal

 2. 65 færre ansatte i skolen: – Vi er alvorlig bekymret

 3. Thorbjørn Lea ble korona­smittet i mars. Slik preges han av sykdommen åtte måneder senere

 4. Siste vrak er hentet ut av P-huset på Sola

 5. Tre nye smittetilfeller i Stavanger - ett med ukjent smittekilde

 6. Rolf Kristian Larsen med hovedrolle i filmen om alle norske katastrofers mor: «Nordsjøen»

 1. Byutvikling
 2. Stavanger
 3. Base Property
 4. Sentrumsplanen (Stavanger)