Tro. Håp. Kjærlighet. For alle.

DEBATT: Nå er det nytt kirkevalg, og det er lett å tenke at kampen for likekjønnede ekteskap er vunnet, og at man ikke trenger å stemme igjen. Det er feil.

«Kampen mot diskriminering av homofile er bare ett av flere områder hvor Åpen folkekirke utgjør en betydelig forskjell. Her, fra venstre, Torstein Lalim, Silje Trym Mathiassen, Øivind Holtedahl og Helge Helgesen under Pride-paraden i 2017.

Debattinnlegg

 • Debatt
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Innlegget er skrevet av:

 • Øivind Holtedahl, sokneprest, Domkirken/St. Petri i Stavanger
 • Helge Helgesen, sokneprest, Tjensvoll i Stavanger
 • Silje Trym Mathiassen, dialogprest i Stavanger
 • Torstein Lalim, prost, Nedre Romerike
 • Per Arne Tengesdal, institusjonsprest, Rogaland A-senter
 • Aslaug Austbø, sokneprest, St. Johannes i Stavanger
 • Anders Hildeng Næss, sokneprest, Varden i Stavanger
 • Kian Reme, dialogprest i Stavanger

Kjære kirkemedlemmer i Rogaland! For nøyaktig to år siden gikk for første gang flere prester side om side i Stavanger sentrum, bak paraden «Kirken på pride». Vi var stolte og glade for at Den norske kirke nå hadde fått en godkjent vigselsliturgi, hvor også mennesker av samme kjønn kan få gifte seg i kirken. Kirkemøtet hadde nylig gjort vedtak om dette, etter at Åpen folkekirke gjorde et godt valg for fire år siden.

Vedtaket om Ny liturgi, som åpner for at mennesker med samme kjønn kan få gifte seg i kirken, var en stor seier for Åpen folkekirke, ja for hele Kirken.

Viktig å stemme ved kirkevalget?

Nå er det nytt kirkevalg, og det er lett å tenke at kampen for likekjønnede ekteskap er vunnet, og at man ikke trenger å stemme igjen. Men det er feil, for om vi ikke stemmer, så er det andre som bestemmer hvordan Kirken skal bli. Åpen folkekirke stiller liste i alle stift, denne gang også i Stavanger bispedømme. Vi vil oppfordre alle i Rogaland som har stemmerett ved kirkevalget, dvs. alle kirkemedlemmer over 15 år, til å gjøre bruk av stemmeretten sin, og bruke listen til Åpen folkekirke.

Åpen folkekirke har lyktes i å få tak i dyktige og motiverte kandidater til å stille på liste i Rogaland. Vi anbefaler dem, og ser det som svært viktig at det nyvalgte Stavanger bispedømmeråd også består av gode kandidater innvalgt fra denne listen.

Les også

Thor Magne Seland: Gjør døren høy, gjør porten vid!

Les også

Visste du at kirkevalget kan bli avgjort av små, lukkede nettverk?

Betydelig forskjell

Kampen mot diskriminering av homofile er bare ett av flere områder hvor Åpen folkekirke utgjør en betydelig forskjell. Åpen folkekirke vil være et talerør for den brede folkekirken i Rogaland, arbeide for at det skal være åpne kirkedører og kirkerom med høyt under taket, hvor folk flest kan føle seg hjemme. Overfor Gud er vi alle like verdifulle. Åpen kirkekgruppe arbeider for en inkluderende kirke, der alle er velkomne slik man er – og med hele våre liv. Derfor er Åpen folkekirkes visjon nettopp: Tro. Håp. Kjærlighet. For alle.

Kirken er på sitt beste når den møter mennesker i ulike livssituasjoner og gir tilhørighet, livstolkning og livsmot som preges av fellesskap og åpenhet. Åpen folkekirke vil arbeide for å bryte ensomhet og utenforskap og fremme Kirken som en møteplass med fellesskap for alle. Åpen kirkegruppe vil styrke Kirkens arbeid med dialog mellom ulike tros- og livssynssamfunn. Kirkebyggene bærer i seg kulturverdier og bør derfor holdes åpne og levende – også utenom gudstjenestetid.

Risikerer at vedtaket reverseres

Stavanger bispedømme ledes i dag av biskop Anne Lise Ådnøy, sammen med Stavanger bispedømmeråd. Vi oppfordrer dere velgere til å bruke stemmeseddelen til Åpen folkekirke, for å sikre at det nye bispedømmerådet vil arbeide for en inkluderende og åpen folkekirke, hvor alle kan kjenne seg hjemme, hvor også mennesker med LHBT-identitet er inkludert og hvor Kirken ikke skiller mellom kjønn og legning når det lyses ut stillinger; en kirke fri for diskriminering.

Vedtaket om Ny liturgi, som åpner for at mennesker med samme kjønn kan få gifte seg i kirken, var en stor seier for Åpen folkekirke, ja for hele Kirken. Vi kan ikke risikere at Kirkemøtet reverserer dette vedtaket. Så dersom du er enig i at tro, håp og kjærlighet fortsatt skal være for alle mennesker, så bør du stemme på Åpen Folkekirke ved Kirkevalget 9. september.

Les også

 1. – Flere lister øker konfliktnivået

 2. – Troen viktigere enn politikken i Kirken

 3. – Er fire meter høyt nok, Åpen folkekirke?

 4. – Håper du ender der jeg endte i kirkevalget

 5. Vær så snill, ikke forlat Kirken!

Publisert:
 1. Debatt
 2. Den norske kirke
 3. Åpen folkekirke
 4. Silje Trym Mathiassen
 5. Stavanger bispedømme

Mest lest akkurat nå

 1. Motorstopp på E39

 2. Flere barnefamilier enn tidligere er bostedsløse: – Alvorlig

 3. Lille-«Regå» havner på Østlandet

 4. Sjekk hvem som dukket opp på treningen til lokalt lag

 5. Kraftig regnvær og flomfare på vei

 6. Polen advarer EU mot å starte «tredje verdenskrig»