• «Mer enn 80 prosent av all vannkraftnatur i Rogaland er allerede utbygget. Det å bygge ut de siste prosentene, vil bety at flotte, vernede naturområder vil gå tapt i Rogaland», skriver Kjartan Alexander Lunde. Lars Idar Waage

Venstre sier nei til ellevill vannkraftutbygging

DEBATT: Det grønne skiftet kan ikke handle om å beslaglegge mer natur for evig og alltid.