Friske fraspark i vilden sky om Ryfastprosjektet

DEBATT: I Statens vegvesen syter vi ikke! Vi står opp hver dag og gjør jobben, og vi har fokus på å holde oss i tråd med de rammene vi har fått av Stortinget ikke minst på økonomi.

Publisert: Publisert:

«Vi har satt foten ned for å gjennomføre kostbare tiltak langt ut over det plan og bestemmelser, samt inngått riggavtale for vårt prosjekt, gir hjemmel for», skriver Gunnar Eiterjord. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Gunnar Eiterjord
Prosjektleder, Rv.13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen

Jeg viser til debattinnlegg fra Hilde Karlsen og Ingebjørg Folgerø i Aftenbladet 11. juni. Debattinnlegget har en del faktafeil som ikke kan stå uimotsagt.

For det første forholder Statens vegvesen både til reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser og evt. avtaler som er inngått. Og det har vi gjort, i motsetning til slik de to skriver. Men vi har satt foten ned for å gjennomføre kostbare tiltak langt ut over det plan og bestemmelser, samt inngått riggavtale for vårt prosjekt, gir hjemmel for. Den kommunikasjon som har vært mellom oss og administrasjonen i kommunen, har Stavanger Aftenblad bedt om og fått innsyn i.

Vi har levert fra oss områdene og nye områder i en betydelig bedre stand enn de var i forkant f.eks. St. Svithun-parken. Og vi har gitt kommunen nye områder gratis.

Betydelig bedre stand

For det andre har vi aldri noen gang, i motsetning til det de to skriver, forventet at vi skulle gå fra områder uten å «reparere» disse der det har vært aktuelt. Vi har tvert i mot levert fra oss områdene og nye områder i en betydelig bedre stand enn de var i forkant f.eks. St. Svithun-parken. Og vi har gitt kommunen nye områder gratis.

For det tredje har vi, i motsetning til det de to skriver, lagt opp til i løpet av høsten å etablere en kunstgressbane på Kiellandsmyra i tråd med inngått riggavtale.

Det vi derimot har sagt nei til er f.eks. i det nyetablerte friluftsområdet på Kuneset å bruke ytterligere millionbeløp på fiskebrygge, gapahuk og beplantning fordi kommunen ønsker det. Et annet eksempel er at vi har sagt nei til en omfattende masseutskifting og utbedring av dreneringssystemet samt etablering av andre kostbare installasjoner i Kiellandsmyr-området.

Bompengefinansiert

Og vi har sagt nei til at vi i årevis framover skal ta ansvar for søppelrydding i kommunale friluftsområder. Alle disse tiltakene som kommunen ønsker seg, ville i så fall måtte blitt finansiert med bompenger, ettersom en vesentlig del av prosjektet er bompengefinansiert.

I Statens vegvesen syter vi ikke! Vi står opp hver dag og gjør jobben, og vi har fokus på å holde oss i tråd med de rammene vi har fått av Stortinget ikke minst på økonomi. Vi mener at vi kan stå for et anlegg der vi på en god måte har tilpasset oss til omgivelsene – også i Stavanger.

Bidratt med store beløp

Vi har bidratt med store beløp til å fjerne en gammel kommunal søppelfylling med forurenset masse langs Kiellandsmyra , og vi har for kommunen bidratt med betydelige ressurser for å tildekke 120 dekar sterkt forurenset sjøbunn i havnebassenget. På Hundvåg har vi bygget et omfattende, kostbart planskilt gang-/sykkelvegsystem som er betydelig bedre enn opprinnelig reguleringsplan.

Men en gang er grensen nådd. Og det var den nå!

Les også

Bompengekrangel om parker og grøntanlegg

Les også

Hilde Karlsen og Ingebjørg Folgerø: Ryfastprosjektet prøver å snike seg unna sine forpliktelser

Publisert: