Rent vann til Stavanger-regionen og Jæren

DEBATT: Rogaland kan nå møte årene som kommer i sikker forvissning om at det vil være godt drikkevann til alle. Det har vært det viktigste for meg.

Birkelandsvatnet i Bjerkreim.
  • Tina Bru
    Tina Bru
    Olje- og energiminister (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Tidligere denne uken gjorde Olje- og energidepartementet et viktig vedtak for framtidens vannforsyning i Stavangerregionen og på Jæren. Jeg besluttet at Birkelandsvatnet kan brukes som ny drikkevannskilde for dette området med 330.000 innbyggere. Jeg mener det var en riktig avgjørelse som sikrer rent og trygt drikkevann til titusenvis av boliger, landbruket og annet næringsliv i området.

Birkelandsvatnet skiller seg ut som det klart beste valget og kan bygges raskere, billigere og enklere enn alternativet.

Regionen er i sterk vekst

Jæren og Stavanger-regionen er en region i sterk vekst. Folketallet er ventet å øke til opp mot 500.000 mennesker frem mot 2050. Med befolkningsvekst trenger vi også mer vann, og vannforbruket er forventet å øke fra dagens 45 mill. m³ til nærmere 75 mill. m³ per år i 2050. I tillegg leverer de drikkevannskildene vi har tidvis vann av dårligere kvalitet, og noen av vannkildene som Stølsvatn/Romsvatn er sårbare. Behovet for en ny drikkevannskilde er derfor udiskutabelt.

Les også

Riktig vedtak om drikkevann

IVAR – det interkommunale selskapet som leverer rent vann til hele regionen – har jobbet med Birkelandsvatnet som ny vannkilde i mer enn 10 år. Konsekvensutredningen viser at Birkelandsvatnet er vurdert som det beste alternativet når det gjelder kostnader, kapasitet, kvalitet på vannet, bærekraft, sikkerhet og beredskap. Birkelandsvatnet skiller seg dermed ut som det klart beste valget og kan bygges raskere, billigere og enklere enn alternativet.

Grundig saksbehandling

Likevel vet jeg at mange som bor rundt Birkelandsvatnet har vært bekymret for hva et slikt vedtak innebærer. Beboere rundt vannet, og særlig de som driver landbruk, er bekymret for at det skal komme begrensinger på egen virksomhet i fremtiden. Jeg forstår at usikkerhet kan oppstå. Samtidig vil jeg understreke at vi nå har gjennomført en grundig saksbehandling. Størrelse og dybde på Birkelandsvatnet og den renseteknologien som vil brukes, gjør at Mattilsynet har konkludert med at restriksjoner ikke vil bli nødvendig i overskuelig framtid.

Men som en ekstra sikkerhet har mitt departement derfor satt som vilkår at dersom det mot formodning vil bli nødvendig med enkelte restriksjoner, vil dette kompenseres av IVAR. Jeg har forståelse for at flere vil mene at dette ikke er nok, men håper det vil tas imot som et tydelig signal om at vi har lyttet også til de som ønsket et annet vedtak. Det er også grunn til å minne om at vann herfra vil være avgjørende i fremtiden for tusenvis av gårdsbruk, gartnerier, pakkerier og for næringsmiddelindustrien.

Publisert: