Misoppfatning av Sintefs rolle i Rogfast

DEBATT: Sintef har ikke gjort en helhetlig vurdering eller beregning av klimaeffekten av ny Rogfast.

Illustrasjon som viser tunnelmunningen på Bokn. Foto: Statens vegvesen/Cowi

Debattinnlegg

 • Veslemøy Nestvold
  Markeds- og kommunikasjonssjef, SINTEF Community
Publisert: Publisert:

«Debatten rundt samfunnsvirkninger av ny Rogfastforbindelse har vært tema i flere kronikker og nyhetssaker i lokalavisene i Rogaland i det siste, for eksempel i Aftenbladet 11. april under tittelen «Dette vet vi om Nye Rogfast) og i et innlegg av Jan Erik Søndeland i Rogalands Avis 18. mai.

Her er det referert til beregninger av klimagassutslipp som er gjort av Sintef. Det fremstår som en utbredt oppfatning at Sintef har gjort slike beregninger, og at beregningene viser en utslippsreduksjon ved bygging av Rogfast. Sintef har derimot ikke gjort en helhetlig vurdering eller beregning av klimaeffekten av ny Rogfast.

Vårt primære samfunnsoppdrag er å utvikle og vurdere metodikk og verktøy for analyser av prosjekter, herunder vegprosjekt med mer. Det har vi også bidratt med i forbindelse med prosjektet ferjefri E39. I 2015 ble det utviklet en metode for å ta i bruk europeiske utslippsfaktorer til estimering av direkteutslipp av karbondioksid fra vegtrafikk på dagens E39 og planlagt E39 (inkl. Rogfast). Det ble gjort en beregning basert på estimerte trafikkmengder fra Statens vegvesen for å teste metodikken.

Resultatet fra beregningen var en økning av utslipp på ny E39, hovedsakelig på grunn av økt trafikkmengde. Beregningen inneholdt dessuten ikke tilsvarende beregninger for vegnettet rundt E39, ferger eller vegbygging. Resultatene ble ikke tatt med videre i prosjektet til Statens vegvesen, som gjorde egne beregninger for klimaeffekter (Ferjefri E39 – klimaeffekter, Statens vegvesen 22.6.2016). Vi ser oss derfor nødt til å komme med dette tilsvaret for å hindre at misoppfatningen sprer seg videre.»

Les også

Dette vet vi om Nye Rogfast


Les også

 1. Samferdselsministeren i møte mandag: – Jo, Rogfast skal bygges

Publisert:
 1. Debatt
 2. E39
 3. Klimautslipp
 4. Statens vegvesen
 5. Sintef

Mest lest akkurat nå

 1. Hun skal lede den helt nye domstolen i Sør-Rogaland

 2. Uventet suksess i Telemark fikk fem hoteller i Rogaland til å tenke nytt

 3. Tidligere barnehageansatt tiltalt for overgrep

 4. 20 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

 5. Pia Tomine Gundersen (20) klar for Sola

 6. Høyre-profil lanserer massive kommunesammenslåinger i Rogaland: Vil bruke tvang