Prisen for masseovervåking kan bli for høy

ETTERRETNING: Det økende overvåkingstrykket i samfunnet kan svekke vårt tillitsfulle, demokratiske samfunn. Den samme tilliten kan også svekkes av skråsikre politiske uttalelser som viser seg å ikke være forankret i virkeligheten.

  • Simen Bakke
    Senior informasjonssikkerhetsrådgiver
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen svarer på professorene Ole Andreas Engen og Odd Einar Olsen sitt innlegg om overvåkingstrykket som har vokst frem, med å vise til at en ny e-lov gir bedre beskyttelse mot digitale angrep. Ministeren viser til at datainnbruddet mot Stortinget er en hendelse som masseinnhenting av metadata, kunne oppdaget.

Er du helt sikker på dette, Bakke-Jensen? Arkitekten bak tilrettelagt innhenting, Olav Lysne, svarte på spørsmål fra NRK at det er vanskelig å slå fast om innhenting ville avverget dataangrepet. Lysne uttrykker en usikkerhet om en svært kompleks problemstilling. En usikkerhet det er vanskelig å spore i forsvarsministerens innlegg.

Alarmsystem eller dørlås?

Stortinget og andre sentrale offentlige institusjoner har naturligvis allerede i dag mulighet til å avdekke unormal aktivitet i sine datanettverk. De får varsler av ulike slag når innbrudd er begått. Dersom dette ikke var tilfellet, ville Stortinget trolig aldri ha avdekket at «fremmede» hadde brutt seg inn i representantenes e-post kontoer.

Utfordringen fra utsiden kan imidlertid se ut til å være at «fremmede» klarte å komme seg inn i Stortingets datanettverk, i det hele tatt. Altså at innbruddstyvene var i stand til å bryte opp døren til e-post- kontoene. Det er altså ikke alarmsystemet det var noe galt med, men størrelsen på dørlåsen. Det Bakke-Jensen forsøker å selge gjennom tilrettelagt innhenting, er et større og mer avansert alarmsystem. Dette er ikke nødvendigvis det Stortinget og andre virksomheter som er utsatt for digitale angrep, trenger. De trenger kraftigere dørlåser.

Derfor blir skråsikkerheten som Bakke-Jensen her fremfører noe paradoksal. Professorene Engen og Olsen viser nettopp til viktigheten at tillit. Tillit som gradvis svekkes som følge av et generelt økende overvåkingstrykk i samfunnet. Den samme tilliten kan også svekkes av skråsikre politiske uttalelser som viser seg å ikke være forankret i virkeligheten.

Å skyte spurv med kanoner

Vi har allerede alternativer til masseovervåkingen i dag. Vi må bare være villige til å satse i fellesskap med de andre som ønsker å opprettholde det samme levende demokratiet som oss. Eksempelvis ved å sikre og beskytte IKT-systemer målrettet og bedre enn hva som er tilfellet i dag. Vi kan arbeide internasjonalt for strengere reguleringer og mer tilsyn av private aktører som masseinnsamler persondata. Vi kan gjennom overnasjonale institusjoner bidra til å utvikle rammeverk som gjør at nasjonalstater ikke begår cyberangrep mot hverandre, på daglig basis.

At vi i et av verdens mest digitale samfunn har behov for en stat som evner å ivareta borgernes, næringslivet og offentlig sektors digitale sikkerhet, er hevet over enhver tvil. Det samme er tilfellet for en digitalt tilpasset etterretningstjeneste. Hvorvidt det er klokt å benytte enhver anledning til å øke det totale overvåkingstrykket i samfunnet – og på sikt risikere å undergrave demokratiske verdier for å tjene alle andre gode formål, stiller jeg meg undrende til.

Spesielt dersom det viser seg å være en ny, sterkere dørlås og ikke et high-tech alarmsystem med direkteoverføring av video fra innsiden av den private stuen din, som du egentlig trenger.

Publisert: