Hvis skolen ikke tar tak, kupper pornoen de unges første møte med sex

SEKSUALUNDERVISNING: Seksualundervisningen i den norske skolen må styrkes, i en tid der de unge oversvømmes av porno på nett.

Pornobruk påvirker kvinnesynet vårt negativt, dette gjelder begge kjønn. Det påvirker selvbildet og kroppsbildet, og gjør oss mindre empatiske, flytter tålegrensene og påvirker tenningsmønstrene våre. Foto: Sara Johannessen Meek

Debattinnlegg

 • Randi Mobæk
  Randi Mobæk
  Kvinnegruppa Ottar Rogaland
Publisert: Publisert:

Leder av Elevorganisasjonen i Rogaland ba i et avisinnlegg den 10. februar om at skolene må gi de unge god og grundig seksualundervisning. Sondre Undheim Lokøy skrev så fint om at elevene ønsker å lære om grensesetting, identitet, kropp og følelser.

Vi i Kvinnegruppa Ottar støtter helhjertet opp om et slikt krav. Men hvorfor er skole – Norge så tause? Hvorfor heier dere ikke på et slikt initiativ og ønske? Eller er det slik at dere har tatt Elevorganisasjonen på alvor og oppdatert undervisninga?

En farlig læremester

Alternativet på de unges søken etter informasjon, er at dere skaper rom for en skruppelløs pornobransje. Pornobransjen er på ulike plattformer. Både egne internettsider som eksempelvis PornHub, men også via Tik Tok og andre sosiale medier. Rundt 30 prosent av norske gutter på 12 år har sett porno på internett. Mange søker det opp selv, en del blir introdusert av noen de kjenner og ganske mange har fått reklame for porno på sosiale medier.

Hva er det som møter de unge når de trer inn i pornoens verden? En undersøkelse fra 2010 viser at 88 prosent av scenene i pornofilmer viser fysisk aggresjon og 50 prosent av scenene har verbal aggresjon. Kvinnene som utsettes for aggresjonen i filmene, reagerer tilsynelatende nøytralt eller positiv på aggresjonen. Er det dette vi ønsker at barna skal lære om sex?

For hvis vi ikke bryr oss og ikke beskytter de unge mot pornopåvirkning, er det pornoen som kupper barnas første møter med sex. Noen syns tydeligvis det er en glimrende idé, men de fleste av oss ønsker at barna skal følge sin naturlige utvikling og opprette gode og gjensidige relasjoner.

Pornobruk påvirker kvinnesynet vårt negativt, dette gjelder begge kjønn. Det påvirker selvbildet og kroppsbildet. Pornobruk gjør oss mindre empatiske, flytter tålegrensene og påvirker de seksuelle tenningsmønstrene våre. Pornobruk øker risikoen for krenkelser mellom ungdom, noe ungdommene sjøl bekrefter i Redd barnas undersøkelse fra 2020. Jenter som ser grenseoverskridende porno, er mer utsatt for overgrep. Gutter som ser grenseoverskridende porno, er mer utsatt for å begå overgrep. Porno lyver om hva sex er og kan være.

Alkohol på skolen?

Så Skole-Norge her må dere være med å ta ansvar. Seksualundervisningen i skolen må styrkes og omfatte mer av seksualitetens spenninger og positive kraft. Undervisningen bør også handle om respekt for egne og andres grenser, og informasjon om pornoens skadevirkninger.

Et veldig viktig tiltak vil være et nasjonalt nettpornofilter som stenger mindreårige ute fra pornonettsider. Mange hevder at nettfilter ikke vil virke fordi det kan være lett for ungdommen å omgå. Det stemmer sikkert at mange vil klare å skaffe porno selv om de ikke er 18 år, det klarer de iallfall når det gjelder alkohol. Men det er veldig få som argumenterer for å avskaffe aldersgrensa for alkoholkjøp, eller begynne å dele det ut på ungdomsskolen, slik tilfellet er med porno i dag.

Jenter som ser grenseoverskridende porno, er mer utsatt for overgrep. Gutter som ser grenseoverskridende porno, er mer utsatt for å begå overgrep.
Publisert:
 1. Porno
 2. Kvinnegruppa Ottar
 3. Undervisning

Mest lest akkurat nå

 1. Camilla Herrems verste opplevelse: – Jeg følte meg som en sviker

 2. MC-fører kjørt til SUS etter ulykke i Sandnes

 3. Risikoen for å bli truffet av lynnedslag er liten. Likevel skjedde det med Vegar Engdal.

 4. Stavanger-kvinna er reisande lege i naud: – Eg ser på oppdraga mine utanlands som ein slags vaksinasjon mot det å ta vår velstand for gitt

 5. Cupeventyret over etter hjemmesmell: – Vi hater å tape, det svir hver gang

 6. Snøleopard i USA koronasmittet