Ideologiske skylapper utjevner ikke forskjeller

DEBATT: I 2005 skulle SV’s Kristin Halvorsen fjerne fattigdom med et pennestrøk, i Aftenbladet 8. mai er det hennes lokale partikollega Eirik Faret Sakariassen som skal gjøre noe av det samme.

«Stavanger har tatt vare på våre vanskeligstilte og har hatt gode ordninger for de som trenger det», skriver Erlend Jordal.
  • Erlend Jordal
    Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For det første er det synd at Sakariassen prøver å gjøre et alvorlig og komplekst problem som barnefattigdom om til en sak som bare venstresiden vil gjøre noe med. For det andre er det pinlig at en overivrig Sakariassen med ideologiske skylapper stolt presenterer løsninger som på mange måter har motsatt effekt enn det vi ønsker.

Opptatt av kompenserende tiltak

En litt mer pragmatisk tilnærming må til. Statistikken det vises til, måler barnefattigdom utelukkende basert på familiens inntekt sammenlignet med andre familier i samme kommune, og den kan derfor bare forbedres dersom flere av familiene som i dag regnes som lavinntektsfamilier øker sin husholdnings samlede inntekt, for eksempel gjennom arbeid. Siden kommunen har begrenset med muligheter til å bidra på en families inntektsside, har Høyre vært opptatt av å gjøre kompenserende tiltak, altså tiltak som reduserer utgifter. Det er viktig å skille mellom fokus på å forbedre statistikken og fokus på å utjevne økonomiske forskjeller i praksis.

Stavanger har tatt vare på våre vanskeligstilte og har hatt gode ordninger for de som trenger det. Tiltak som gratis bolig, gratis transport, gratis fritidsaktiviteter, tilgang til skolemat, friplass på SFO og i barnehagen, gratis ferie og gratis klær representerer en økonomisk verdi som åpenbart reduserer forskjeller, men det bedrer allikevel ikke statistikken om forskjeller i inntekt. Noe som også kommer klart frem i Aftenbladets egen omtale av saken i en artikkel 7. mai, der forskjeller i inntekt forklares med både innvandring og oljekrise. Vi har et arbeidsmarked der flere enn før havner utenfor, samtidig som lønningene i andre yrker stiger.

Så til helbommen om flertallets løsninger. Gratis SFO til alle førsteklassinger har erstattet en veldig god ordning med friplasser til de som trengte det mest på tvers av alle klassetrinn. Nå koster det kommunen mer enn 30 millioner kroner å subsidiere familier med god råd og barn i 1. klasse, mens lavinntektsfamilier med barn i 2., 3., og 4. klasse må bidra til den regningen fordi den gamle friplassordningen er blitt dårligere.

Helt feil

Den samme konsekvensen får gratis skolemat og Barnas sommer. Å bruke disse tiltakene som eksempler på noe som reduserer forskjeller er derfor helt feil. Man reverserer treffsikre ordninger som tidligere utjevnet økonomiske forskjeller ved nå å tilby dem til alle. Det er et paradoks at det er høyresiden som får kritikk for økende forskjeller, mens flertallet innfører ordninger som koster mer og hjelper færre.

Publisert: