Tar vi av NHO-brillene, er ikke Sandnes alltid i toppform

DEBATT: Sandnes kommune liker å være på topp. Nylig fikk vi NHO sin rangering over de beste kommunene sett med næringslivsøyne, og der er Sandnes inne blant topp ti, med en stolt niendeplass.

Innsenderen utfordrer Sandnes kommune til å bli bedre på myke verdier, som ikke måles i NHOs årlige kommunekåring.
  • Heidi Bjerga
    Heidi Bjerga
    Gruppeleder i Sandnes SV
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ifølge mediene gjør kommunen det bra med god næringslivsvariasjon, høyt inntektsnivå, høy privat sysselsetting, og det er visstnok viktig at kommunen kjøper mye tjenester fra private.

Omtrent samtidig kommer Unicefs kommuneanalyse for 2022. Der havner Sandnes på en 233 plass av 255 kommuner på listen. De har sett på likeverdige oppvekstvilkår for barna, som er et bærende prinsipp i FNs konvensjon om barnets rettigheter. Unicef har gjort kommuneanalysen hvert siden 2014, og ser gjennomgående at det er store forskjeller i barns oppvekstvilkår i Norge. Organisasjonen mener dette trolig skyldes ulike prioriteringer når det gjelder tjenester som er direkte rettet mot barn.

Les også

Sola til topps i kommune-NM

Ikke bare penger som teller

Unicef skriver i sin rapport at det ikke nødvendigvis er kommunene med de sterkeste økonomiske rammene som leverer de beste tjenestene. De mener det avgjørende er hvordan kommunene velger å prioritere økonomiske ressurser, og minner om at kommunepolitikken skal være i tråd med FNs barnekonvensjon.

Vi vet at det er 1 300 barn i Sandnes som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Denne gruppen er ekstra sårbar, og trenger ekstra oppmerksomhet. Familier som sliter påvirker barnas hverdag, Unicef er bekymret for at barn i sårbare situasjoner ikke får dekket sine særlige behov. Komiteen som har lagt fram rapporten påpeker at alle barn som vokser opp i Norge må sikres de samme oppvekstvilkårene, uavhengig av kommunenes økonomiske rammevilkår. Unicef har sjekket hvor mye kommunene bruker i brutto driftsutgifter per barn i barnehage, og Sandnes bruker 37 000 kroner mindre per barn enn gjennomsnittet, men vi har høy andel barn som går i barnehage, selv om vi ligger langt under gjennomsnittet når det gjelder område til lek og oppholdsareal.

Når det gjelder grunnskole og driftsutgifter ligger vi 30 prosent under landsgjennomsnittet. Ifølge rapporten er heldigvis Sandnes over gjennomsnittet når det gjelder andel lærere med pedagogisk utdanning. Det er ikke så godt stelt i barnevernet hvor kommunen bruker 52 prosent mindre, altså under halvparten av gjennomsnittet, og ligger 40 prosent under gjennomsnittet i antall stillinger med fagutdanning. I fjor informerte KS om at Sandnes hadde lavest ressursbruk i barnevernet i ASSS-kommunene, som er ti kommuner med sammenlignbar størrelse.

Les også

Klepp på bunn i Uni­cefs kommune­analyse: – Liker aldri å havne nederst

Vi har råd til å prioritere barna

Sandnes scorer heldigvis høyt når det gjelder andel nyfødte som får hjemmebesøk innen to uker, selv om kommunen ligger over 30 prosent under gjennomsnittet når det gjelder årsverk i helsetjenesten. Det er bra vi ligger på gjennomsnittet når det gjelder elevplasser i kulturskolen, men vi følger ikke opp dette når det kommer til åpningstider på fritidssenter, hvor Sandnes ligger hele 84 prosent under gjennomsnittet. Med de positive meldingene om skatteinngang langt over budsjett, og et næringsliv som blomster, er det på tide å prioritere våre etterkommere.

Barn og unge fortjener en god oppvekst, og kommunen må ha som mål å toppe Unicefs liste, ikke bare NHO sin. Sandnes SV har i alle år prioritert barn og unge i våre budsjett, det kommer vi til å fortsette med. Det var en stor seier for oss da det ble vedtatt at familier i Sandnes som mottar sosialstønad skal få beholde barnetrygden. Når har SV, i regjeringsforhandlinger, sørget for at dette skal gjelde i hele landet fra 1. september. Det er et lite skritt på rett vei. Men vi har en lang vei å gå fra 233 plass til 1. plass.

Publisert: