Mediebyen Stavanger på nye Nytorget vil bety mer for flere

DEBATT: Noen muligheter kommer bare en gang. Og akkurat nå henger en slik mulighet i luften – klar til å landes på Nytorget. Muligheten vi snakker om, er å gi plass til Mediebyen Stavanger på Nytorget, slik at det nye Nytorget blir mer for flere. Og det haster.

Er planene for mediebyen Stavanger i strid med vedtatte planer? Tvert imot – hensikten med den vedtatte Sentrumsplanen til Stavanger kommune er å legge til rette for flere arbeidsplasser i Stavanger sentrum.
  • Tone Grindland
    Regiondirektør, NHO Rogaland
  • Eirin Sund
    Regionleder, LO Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

NHO og LO i Rogaland har sagt vår mening om Stavanger kommunes forslag til plan for Nytorget. Det hører til sjeldenhetene at vi benytter anledningen til å gi felles høringsuttalelse i kommunenes plansaker. Men akkurat i denne saken har vi valgt å gjøre det.

I overkant pessimistisk

Meningen vår har ikke stått på trykk i Stavanger Aftenblad, siden den jo ble sendt til Stavanger kommune. Per Grimnes skrev imidlertid et leserinnlegg om vår høringsuttalelse, som ble publisert i Stavanger Aftenblad. Han har noen bemerkninger til innholdet i høringsuttalelsen fra NHO og LO. Grimnes antyder at Mediebyen er en utdatert idé. Dette syns vi er i overkant pessimistisk, siden det er først nå arbeidet kan sette fart. Derfor tror vi det er viktig å si noe om hva NHO og LO i Rogaland mener.

Hva er det som står på spill? Både NRK Rogaland og Stavanger Aftenblad er på flyttefot. Og de er interessert i å flytte inn under samme tak. Det er en historisk mulighet som Stavanger by bør gripe. Å legge til rette for at medie- og teknologibedriftene får et fysisk feste i Stavanger sentrum vil gi positive ringvirkninger for sentrum og regionen, for utdanningsinstitusjoner og attraktiviteten til regionen for mulige arbeidssøkere, innbyggere og studenter. Bedriftene og bygget som er tegnet, legger dessuten opp til sentrumsutvikling i form av kreative arbeidsplasser og kulturtilbud til innbyggere. Nytorget kan rett og slett bli mer for flere.

Les også

Mediebyen, et prosjekt luften for lengst har gått ut av

Les også

Mediebyen kan ikke på noen måte sammenlignes med Media City

Hvem er medieklyngen?

En medieklynge er nevnt i flere sammenhenger i forbindelse med Nytorget. Den norske medieklyngen, NCE Media, har hovedsete på Media City Bergen. De er en del av det norske klyngeprogrammet, som Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd står bak. Flere av bedriftene som er medlemmer i klyngen, har sterk tilknytning til vår region og de har flere hundre ansatte her lokalt. De har enten hovedkontor eller avdelinger her. Virksomhetene det handler om er for eksempel NRK, Schibsted, Stavanger Aftenblad, TV 2, Altibox, Screen Story, Factiverse, Mediefondet Zefyr, Time & Date, og ikke minst Universitetet i Stavanger.

Hva er Mediebyen Stavanger? Media City Bergen har vist at en samlokalisering av medie- og teknologibedrifter har betydd svært mye for både innovasjon og verdiskaping i Bergen. Derfor har klyngens avdeling i Stavanger hatt som sitt hovedprosjekt så langt å jobbe for en samlokalisering også i Stavanger. Og for å få det til må vi bygge nytt på Nytorget, slik at vi sikrer en fremtidsrettet samlokalisering av mediebedriftene.

Les også

NRK og Aftenbladet vil flytte til nybygg på Nytorget

Hvorfor slik hast?

Er planene for mediebyen Stavanger i strid med vedtatte planer? Tvert imot – hensikten med den vedtatte Sentrumsplanen til Stavanger kommune er å legge til rette for flere arbeidsplasser i Stavanger sentrum. Politikerne ville med planen styrke sentrum som et regionalt senter for arbeidsplasser. Vurderingene er gjort i nøye avveining mot andre interesser og hensyn som skal ivaretas, herunder vern av eldre og nyere bebyggelse.

NRK Rogaland og Stavanger Aftenblad må i høst finne ut hvor de skal holde til. Når avtalene signeres, besluttes mange års leiekontrakter. Valgmulighetene er mange. Men intensjonsavtalen signert av de to, viser at de har vilje til å satse på et felles prosjekt som danner grunnlaget for at flere medie- og teknologibedrifter kan samles under ett tak.

Hva må skje? NHO og LO mener at Stavanger kommune må vedta planer som legger til rette for at bygget som er skissert på Nytorget kan bli realisert. Og det haster å gi en tydelig beslutning, siden husleiekontrakter skal signeres nå av både NRK og Stavanger Aftenblad. Derfor mener NHO og LO i Rogaland at denne saken er så viktig. Og derfor har vi gitt felles høringsuttalelse om saken til Stavanger kommune. Det er en mulighet som bare kommer en gang. Det handler om arbeidsplasser, om å gripe muligheten som sikrer utvikling og om at nye Nytorget skal bli mer for flere.

Hva er det som står på spill? Både NRK Rogaland og Stavanger Aftenblad er på flyttefot. Og de er interessert i å flytte inn under samme tak. Det er en historisk mulighet som Stavanger by bør gripe.
Publisert: