Kollektivtakstene i Rogaland er fortsatt blant landets laveste

DEBATT: Aftenbladet kaller oppjustering av billettprisene på kollektivtransport for korttenkt, men overser at alternativet på lang sikt ville vært verre.

Rogalendingene vil fortsatt ha tilgang til det som er blant landets laveste kollektivtakster, når vi sammenligner oss med de andre storbyområdene.
 • Lin Veronica Jacobsen
  Gruppeleder Rogaland Ap
 • Ole Ueland
  Gruppeleder Rogaland Høyre
 • Arne Bergsvåg
  Gruppeleder Rogaland Sp
 • Solveig Ege Tengesdal
  Gruppeleder Rogaland KrF
 • Unni Fuglestad
  Gruppeleder Rogaland Venstre
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Med økende kostnader og synkende inntekter vil betydelige rutekutt tvinge seg frem. Dette har vi tatt grep for å unngå. Kollektivtransporten er for tiden i en krevende situasjon. Lengre perioder med pandemi, restriksjoner og passasjersvikt gikk over i en situasjon med dramatisk økte kostnader til drivstoff og drift. Selv om passasjertallene sakte, men sikkert utvikler seg i positiv retning, ser vi ikke en tilsvarende utvikling for billettinntektene. Det sier seg selv at dette ikke er økonomisk bærekraftig. Enten måtte tilbud kuttes, eller så måtte inntektene økes. Fylkestinget valgte klokelig nok å gjøre det siste.

Ruter viktigere enn pris

Erfaring viser at det viktigste for å få flere til å reise kollektivt, er at bussen har hyppige avganger og går når den skal. Billettpris spiller en mindre rolle, men bør selvsagt holdes på et så rimelig nivå som mulig.

Da fylkestinget behandlet kollektivtakstene for 2023 måtte det gjøres prioriteringer. I etterkant har spesielt økningen i 24-timersbilletten skapt reaksjoner, og det er forståelig. Denne billetten har de to siste årene vært svært lavt priset, og dette har dessverre gått for mye ut over billettkategorier som enkeltbillett og periodekort, og derav inntektene. Selv om det er kjekt med billige bussbilletter, risikerer vi å knekke ryggen på kollektivsystemet, et godt kollektivtilbud må også betales for.

Rogalendingene vil fortsatt ha tilgang til det som er blant landets laveste kollektivtakster, når vi sammenligner oss med de andre storbyområdene. 24-timersbilletten, som for en sone nå koster 85 kroner i Rogaland, koster 105 kroner i Bergen, 117 kroner i Oslo og hele 129 kroner i Trondheim. Barn, pensjonister, uføre og studenter betaler halv pris. Våre reisebetingelser er dessuten svært gunstige, blant annet kan man ta med seg en ekstra voksen og tre barn på ettermiddagstid.

Samtidig ble det prioritert å skjerme økning i et av våre viktigste tilbud: Ungdomsbilletten, hvor man kan reise så mye man vil i hele fylket med buss, båt og tog for svært rimelige 299 kroner. Det er viktig for oss at skoleelever og studenter har gunstige reisebetingelser og legger grunnlaget for gode reisevaner fra tidlig alder av. Billettprisen har derfor verken blitt justert eller økt på flere år. Til sammenligning kan vi nevne at ungdomsbillett i Bergen koster 380 kroner (455 for student), 407 kroner i Oslo (488 for student) og 555 kroner i Trondheim.

System for mer rettferdig pris

Sammenligning av takstnivå viser at de folkevalgte i Rogaland gjør en stor innsats både for å sørge for et godt kollektivtilbud og rimelige billettpriser, og har lykkes med det. Men det må skje med økonomisk bærekraft og langsiktighet, noe fylkestinget i Rogaland er seg bevisst.

Vi gir oss ikke her. Vårt dyktige mobilitetsselskap Kolumbus jobber stadig med å skape nye og bedre løsninger for Rogaland. De tester derfor nå et nytt betalingssystem som skal være smartere, enklere og mer rettferdig. Hovedprinsippet er at man skal avvikle takstsonene, og heller betale etter hvor langt man reiser. Systemet velger mest gunstige prisalternativ, og det gis en rabatt som blir større til mer man reiser. Vi er spente på resultatene fra utprøvingen, og håper de kollektivreisende i Rogaland vil kunne gis et enda bedre tilbud i fremtiden.

Publisert: