Feil å foreslå språkkutt ved de videregående skolene våre

DEBATT: Fylkeskommunen skal kvalifisere elever til videre studier og arbeid, likevel er foreslåtte kutt noe som i stor grad vil svekke regionens mulighet til å utvikle en region tuftet på fylkeskommunens visjon.

Fylket foreslår kutt i arabisk og fremmedspråk nivå III ved Stavanger katedralskole, noe innsenderen er sterkt kritisk til. Dette bildet fra 2017 viser Thea Lundal (nærmest) og resten av klassen som får undervisning i arabisk av lærer Afrah Ghalion.
  • Margrethe Aas Johnsen
    Avdelingsleder språk- og samfunnsfag, Stavanger katedralskole
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I sin visjon løfter fylkeskommunen fram bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland. En av verdiene er kompetanse. Samtidig foreslår fylkesdirektøren en rekke kutt i videregående skole i sitt budsjettforslag og økonomiplan for 2023–2026.

Ved Stavanger katedralskole har vi i en årrekke tilbudt fylkets ungdommer en bred fagmeny som i stor grad ivaretar den enkeltes interesser og kompetansebehov for videre studier, men også fag som vil være særlig viktige i årene fremover. Kun få år etter innføringen av Fagfornyelsen, med sin dybdelæring, der en skal kunne bruke kompetansen i kjente og ukjente situasjoner, fremstår det som merkelig at fylket ønsker å kutte i nettopp det som har potensial til å styrke Rogaland i fremtiden. To av kuttene fylket foreslår, er tilbudet i arabisk og fremmedspråk nivå III.

Arabisk er et viktig språk

Stavanger katedralskole er den eneste skolen i landet som tilbyr arabisk som programfag, et språk som ingen kan si vil være uviktig i årene fremover. Noen av våre avgangselever har studert språket videre, noen bruker det som en del av kompetansen sin i kombinasjon med andre studier, eksempelvis innen statsvitenskap. Å gi eleven kunnskap innen språk og kultur, er ikke viktig bare for Rogaland som region, men for landet ellers også. At tilbudet er viktig, kommer frem på ulike måter.

Én sak er at tilbudet er foreslått kuttet tidligere, en annen er at det i dag er elever som helt bevisst søker seg til katedralskolen for å lese faget. En av disse har til og med flyttet til Rogaland for å ha denne muligheten. Det ser nå ut til at hun ikke får drømmen oppfylt. Da faget var foreslått kuttet sist, i 2017, uttalte Marianne Chesak at det kun var sparing som var bakgrunnen. Det er det nok i dag også. Men på bekostning av hva?

Det samme kan sies om fremmedspråk nivå III, det vil si det høyeste nivået man kan ta i videregående i dag. Fremmedspråkenes læreplan vektlegger at faget handler om å forstå og bli forstått og at kommunikasjon krever både språk- og kulturkunnskaper, og at dette er viktig også i arbeidslivet. For en region som liker å fremheve sitt internasjonale preg, er det uforståelig at det fra neste budsjettperiode anses som uviktig at vår befolkning i yrkesaktiv alder ikke skal ha gode språkkunnskaper som en del av sin kompetanse, uavhengig av hva de videre velger å utdanne seg som.

Uheldig ensretting

I dag er det ikke alle skoler som har mange nok elever til å opprettholde tilbud innen fremmedspråkene til og med Vg3. Derfor er det noen elever som får tilbud via fylkets nettskole. Like fullt er det foreslått kutt i nettskolen, der forslaget er en stykkprisfinansiering heller enn at skolene oppretter lokale tilbud. For flere skoler kan det bety at de heller betaler for nettskoleplass enn å opprettholde bredden i egen fagmeny. I tillegg vil en slik finansieringsordning, sammen med et generelt kutt av fremmedspråkene, ikke bare være et tap for elevene som ønsker å fordype seg i språk, det vil også være et tap av arbeidsplasser i form av lærerstillinger og for regionen i sin helhet i form av manglende kompetanse.

De foreslåtte kuttene, ikke bare de som direkte går ut over Stavanger katedralskole, fører til en ensretting og strømlinjeforming av de videregående skolene, en slags «one school fits all». I dag har vi skoler som hver og en har sitt spesialfelt. At skolene har sine tilbud og kan dyrke sitt særpreg, noe de er gode på, gjør at fylket har et tilbud for alle sine elever. Det fordrer selvsagt at skolen satses på og at skolene beholder sine muligheter til å gi elevene, det vil si regionen, det de ønsker. Kuttes det i skolebudsjettet blir Rogaland til et fylke med skoler der elevene skal loses gjennom et standardprogram uten rom for individuelle ønsker og interesser, noe som umulig kan gagne regionen på sikt.

Publisert: