Hverdags­heltene i barne­hagene

DEBATT: Det hjelper ikke bare med fine ord på papir, politikken må realiseres og iverk­settes slik at den er tro­verdig.

«Målet til Arbeider­partiet er at minst 60 prosent av de ansatte skal være barne­hage­lærere, og flere av disse skal ha master­grad innen 2030», skriver Bjørnar Gundersen, kandidat i kommune­styre­valget for Stavanger Ap.
  • Bjørnar Gundersen
    Bjørnar Gundersen
    Stavanger Ap
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mange av oss reflekterer i voksen alder over hvilke personer som har vært mest betydningsfulle for oss i oppveksten. Ofte nevnes familie, venner, naboer, trenere, lærere eller andre ansatte på skolen. Barn og unges helse og livskvalitet dannes i samspill med andre barn og voksne. Det handler selvsagt om å skape gode og trygge relasjoner. For de fleste av oss starter dette i barnehagen.

Våren 1986 fikk trostene i Askeladden barnehage en ny gutt på avdelingen. Det viste seg relativt fort at det ikke alltid var like enkelt å være trost. Ikke fordi de andre trostene ikke var godhjertede troster, men rett og slett fordi enkelte troster trenger litt mer tid og oppfølging for å finne sin plass blant de andre unge og håpefulle.

Heldigvis for meg var Inger Johanne en voksen som tok seg tid. Hun var tålmodig, lun, trygg og hadde alltid et godt fang å sitte på når dagene var ekstra krevende. Det er jeg svært takknemlig for. Det var også helt essensielt for at jeg trivdes, lærte og utviklet meg gjennom årene i Askeladden barnehage.

Tidlig innsats

Tidlig innsats starter allerede i barnehagen med dyktige fagfolk som har tid til å følge opp hvert enkelt barn. Gjennom lek og utforskning utvikler barna ferdigheter de tar med seg videre i livet. For å være i stand til å gjøre dette må barna selvsagt være trygge og ha gode relasjoner til de voksne.

Gode barnehager kan også bidra til at barna mestrer skolen bedre og bidra til utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for barn fra familier med lav sosioøkonomisk status, kan barnehagen ha stor betydning for språkutvikling og psykisk helse.

For å lykkes med dette særdeles viktige oppdraget, vil vi i Arbeiderpartiet at barna skal møte enda flere kompetente og kvalifiserte voksne som ser barnas behov og har forutsetninger for å møte dem. Samfunnet er i konstant endring og vi må være i stand til å møte endringene, de økende kravene og være faglig robuste nok i en hektisk hverdag. Vi er derfor meget bekymret for søkertallene til barnehagelærerutdanningene.

Lokale heiarop

I Stavangers barnehager jobber det fantastiske ansatte som hver dag sikrer våre yngste innbyggere en trygg og god arena for sosial omgang, utvikling og læring. Disse viktige ansatte må vi for all del beholde, i tillegg til at vi må utdanne enda flere og øke andelen med barnehagelærerutdanning i barnehagene. Målet til Arbeiderpartiet er at minst 60 prosent av de ansatte skal være barnehagelærere, og flere av disse skal ha mastergrad innen 2030.

Vi vil også at minst 25 prosent av de ansatte skal være fagarbeidere (barne- og ungdomsarbeidere). Kvaliteten økes når enda flere får formell kompetanse, og det kan også være en viktig faktor for å beholde flere høyt utdannede ansatte i barnehagene, om det faglige miljøet blir sterkere lokalt.

I Stavanger har vi økt den økonomiske satsingen på de ansatte, slik det er flere ansatte pr. barn, og vi har også for budsjettet 2023–2026 satt av ekstra penger til å øke kompetansen hos de ansatte.

Vi har også satt av mer penger til rekrutteringstiltak slik at kommunen kan rekruttere flere pedagoger til barnehagene, og forhåpentligvis enda flere menn som barnehagelærere. Arbeiderpartiet har også innført et nytt supplerende barnehageinntak og bygger flere nye barnehager i ulike press-soner i kommunen.

Fremtiden

I programmet til Stavanger Arbeiderparti for 2023–2027 har vi lagt et meget godt grunnlag for å fortsette heiaropene og løfte frem hverdagsheltene i barnehagene våre. Det hjelper ikke bare med fine ord på papir, politikken må realiseres og iverksettes slik at den er troverdig.

I programarbeidet fikk samtlige barnehager i Stavanger kommune – både private, ideelle og kommunale – muligheten til å påvirke politikken gjennom å komme med innspill på konkrete spørsmål og dele erfaringer. Tusen takk til alle som tok seg tid, og spesielt til Rognebærhagen barnehage som inviterte oss på besøk!

Stavanger skal forbli Norges beste by for barn å vokse opp i.


Publisert: