Velkommen til Strand

DEBATT: Lysefjordbruen åpnet for snart 25 år siden. Det har i løpet av denne tiden blitt mye tettere forbindelser mellom Forsand og Strand.

Politikere i Strand ønsker Forsand velkommen etter en grensejustering. Her Lysefjordbrua mellom Forsand og Strand.
  • Kristoffer Amdal
    På vegne av Strand Høyre, Strand Arbeiderparti, Strand Venstre, Strand SV, Strand MDG, Strand KrF, Strand Sp og Strand Frp
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber Statsforvaltaren i Rogaland om å utrede konsekvensene av en grensejustering mellom Sandnes kommune og Strand kommune. Grensejusteringen gjelder det området som utgjør tidligere Forsand kommune.

Det må gjennomføres en folkeavstemning i området som inngår i grensejusteringen.

Søknad om grensejustering er kommet som et initiativ fra innbyggere i tidligere Forsand. Politikerne i Strand ser positivt på denne utredningen. Statsforvalteren anbefalte i 2016 en sammenslåing av Forsand og Strand. Daværende fylkesmann Magnhild M. Kleppa uttalte at «Forsand bør slås sammen med Strand og etter hvert muligens Hjelmeland, slik at det dannes en stor Ryfylke-kommune i fremtiden». Vi mener omsøkte grensejustering er helt naturlig, og til det beste for innbyggerne i Forsand og Strand på både kort og lang sikt.

Styrke eldreomsorgen

Dersom en grensejustering er anbefalingen fra Statsforvalteren, vil Strand kommune gjennomføre en grundig gjennomgang av de behov som det nye området av Strand har. Det ble i forbindelse med kommunesammenslåing utarbeidet et prinsippdokument av Strand og Forsand kommune. Dette dokumentet vil bli brukt i prosessen med grensejusteringen. Eiendomsskatten i Strand på bolig og fritidsboliger vil bli fjernet etter grensejusteringen er gjennomført. Skole og barnehage vil bli videreført som i dag. Forsandheimen vil bli opprettholdt på samme nivå, og vi tror dette vil styrke eldreomsorgen i både Strand og Forsand.

Strand kommune er opptatt av å legge til rette for at alle i kommunen skal ha et godt tilbud innen alle tjenesteområder.

En grensejustering av området i gamle Forsand kommune er naturlig siden området inngår i et felles bo og arbeidsmarked. Det vil være en stor fordel at Lysefjorden tilhører en kommune når det gjelder forvaltning av naturressurser og tilrettelegging for turister og turistnæringen.

16 minutter med bil

Lysefjordbruen åpnet for snart 25 år siden. Det har i løpet av denne tiden blitt mye tettere forbindelser mellom Forsand og Strand. Kulturtilbud, handel, arbeidsplasser, fritidsaktiviteter og foreninger er felles for innbyggerne i Strand og Forsand. Vi tror at frivillig engasjement og politisk engasjement i egen kommune vil bli bedre når avstanden til kommunesenteret blir kortere. Det er 16 minutter med bil mellom Jørpeland og Forsand sentrum.

Det er i denne prosessen viktig at folkemeningen kommer tydelig frem. Vi mener derfor at det må gjennomføres en folkeavstemning i området som inngår i grensejusteringen. Vi ønsker alle innbyggerne i «gamle» Forsand velkommen til Strand.

Publisert: