Hvem vil ta den «ekle» kampen for kvinnehelsen?

KVINNEHELSE: Jeg savner en tydelig, politisk røst, som taler kvinnehelsens sak. Hvor er våre kvinnelige (og mannlige) medmennesker, de politiske røstene, som nå har mulighet til å ta et standpunkt om kvinnehelse før valget i 2021? Det er fryktelig stille.

Kvinnehelse drukner, mener Caroline Lind Brudvik (bildet), som blant annet kjemper for en bedre barselomsorg. Vi skal nemlig føde neste generasjon menneske, og vi skal orker å oppdra dem. Hvem tar kampen?
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dagens samfunn er preget av en mannsdominert helsepolitikk. Å ta et dypdykk i temaet kvinnehelse, er ukjent, skummelt og ekstremt komplisert. Det er få politiske talspersoner som snakker høyt om underlivsplagene kvinner har, som underlivsprolaps, vaginisme, endometriose, at man som kvinne kan revne under fødsel og bli inkontinent.

Føde- og barselopprøret

Å komme med ytringer knyttet til kvinnehelse generelt og underlivsproblematikk spesielt, er fortsatt veldig tabubelagt. I stedet lar man være å prate om kvinnehelse. Det prates hvert fall ikke om det høyt nok. Da slipper den enkelte hets rundt å prate om det «ekle». For det er nemlig slik det kan være; man hetses for å snakke om det som er halvparten av Norges befolknings mulige helseutfordringer. Det oppleves for mange som billedlig og «ekkelt». Slik skal det ikke være!

Jeg hadde håpet at det ble tatt tydeligere politiske standpunkt knyttet til kvinnehelse, nå som barselopprøret går for fulle mugger, bokstavelig talt. Kravene fra oss kvinner, er ganske tydelige. Vi ønsker å få tilført flere ressurser, som gjør at vi orker, vil og ønsker å føde flere barn. Jeg har enda til gode å høre en stortingsrepresentant, mann eller kvinne, rope høyt om fødsel, barsel og kvinnehelse før valget 2021. Hvor er Kvinnehelse, fødsel- og barselomsorg som egne punkt under valgpartiprogrammene for 2021? Jeg leter, men finner ikke. Jeg lytter, men hører ingenting!

Spiss albuene for kvinnene

Kvinnehelse, fødsel- og barselomsorg drukner ved siden av andre politiske temaer. Vi har enkeltstående politikere som engasjerer seg, men temaet krever så mye mer enn en kommentar i ny og ne. I større grad trenger vi politikere som er strengere, roper enda høyere og er desto mer tydelig når kvinnehelse diskuteres og skal frontes. Vi trenger politikere som tørr å ta den plassen Brundtland en gang gjorde. Det er på tide å spisse albuene for kvinnene. Det er på tide at vi slutter å bruke beskrivelser som «rødstrømpe» i negativ forstand, kun fordi man fremsnakker kvinnehelse, i et samfunn preget av mannsdominert helsepolitikk. De som våger å ta plass for dette temaet, må hylles, ikke hetses.

Sett i lys av våre lange liv, er svangerskapet, fødsel og barsel-perioden en svært kort periode. Likevel ser vi at det gir store samfunnsøkonomiske utfordringer å ikke ta denne korte perioden på alvor. Kvinnehelserelaterte problemer knyttet til graviditet og fødsel, er problemer som kan gjøre seg gjeldende lenge etter fødsel og kanskje ikke før kvinnen har nådd overgangsalder. Fysiske smerter kan føre til sykemeldinger fordi vi ikke klarer å gjøre jobben vår. Opplevelsen av å ikke mestre kan igjen føre til psykiske plager. Det påvirker ikke bare enkeltpersoners fysiske og psykiske helse, men det gjør sitt til at vi prioriterer bort det å få barn. Det er ikke verdt det. Det var nemlig ingen, som anerkjente den jobben vi gjorde før, under og etter fødsel, fordi kvinnehelse blir ikke prioritert, og det snakkes ikke høyt nok om. Ei heller lenge nok. Unntaket er enkeltindivider som kjemper en kamp på alles vegne, som kvinnene bak bunadsgeriljaen og barselopprøret.

Ikke mer enn to barn

Hvordan det vil påvirke vårt landstrakte land, at vi slutter å få mer enn to barn, vites ikke av meg. Disse tallene hadde vært interessante å se på. Tall skaper ofte en sannhet, men sannheten er heller ikke bare tall. Derfor trenger vi en tydelig politisk røst, som kan prate kvinnehelsens sak! Som kan snakke av personlige eller av andres erfaringer. Som vet at det i mange sammenhenger er helt nødvendig å tenke kjønnsspesifikt når vi snakker om helse. I rapporten «Hva vet vi om kvinners helse», fra Kilden kjønnforskning.no og Norske kvinner sanitetsforening, konkluderes det med at vi mangler tilstrekkelig kunnskap om kvinners helse. De samme kildene foretok også av en kartlegging, og i rapporten «Kjønn og Kvinnehelse i helseprofesjonsutdanninger» finner man at helseutdannelsene ikke har kvinnehelse som en del av programmet sitt. Derfor må kvinnehelsen i 2021 tas på alvor. Å ha kvinnehelse, føde- og barselomsorg som egne, selvstendige punkt på sitt partiprogram, bør være alle partiers mål. Vi skal nemlig føde neste generasjon menneske, og vi skal orker å oppdra dem. Hvem tar kampen?

Jeg hadde håpet at det ble tatt tydeligere politiske standpunkt knyttet til kvinnehelse, nå som barselopprøret går for fulle mugger, bokstavelig talt. Kravene fra oss kvinner, er ganske tydelige. Vi ønsker å få tilført flere ressurser, som gjør at vi orker, vil og ønsker å føde flere barn.
Publisert: