Bent Høie er i ferd med å kjøre fastlegeordningen i grøfta

FASTLEGEORDNINGEN: Bent Høie tar feil når han skriver at vi hevder at regjeringen ikke har gjort noe de siste åtte årene for å redde fastlegeordningen.

Når Bent Høie stadig gjentar en plan som både nåværende fastleger og våre potensielt nye kollegaer ser ikke virker, er det ødeleggende for tilliten.

Debattinnlegg

  • Arnulf Heimdal
    Fastlege, spesialist i allmennmedisin
  • Ivar Thomsen
    Pensjonert fastlege, spesialist i allmennmedisin
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Vårt innlegg handlet om det regjeringen faktisk har gjort. Poenget vårt er at dette ikke virker, og heller ikke vil virke i fremtiden. Nylig avgåtte president i Legeforeningen, Marit Hermansen, var presis i sin kommentar: «For lite, for sent.»

Bent Høie tror fortsatt at tiltakene vil redde fastlegeordningen da han nok en gang henviser til den forpliktende opptrappingsplanen som ble fremlagt i mai 2020. Han har antagelig rett i at dette er en historisk satsing. Det forteller dessverre hvor lite som hittil har blitt gjort for å øke kapasiteten i fastlegeordningen som har blitt utsatt for en massiv og planlagt oppgaveglidning fra sykehusene som følge av samhandlingsreformen.

For å gjenta vårt poeng: Virkeligheten er at fastlegemangelen har fortsatt å øke siden mai 2020. Stadig flere nordmenn står uten fastlege, og stadig flere kommuner må bruke mer penger på vikarer. Dette gir oss et dyrere og dårligere helsevesen fremover.

Når Bent Høie stadig gjentar en plan som både nåværende fastleger og våre potensielt nye kollegaer ser ikke virker, er det ødeleggende for tilliten. Svært få vil våge å satse på en fastlegeavtale med en forvalting som ikke forstår virkeligheten og derfor ikke gjør det som er nødvendig.

Tillit er som kjent lett å ødelegge, men tar lang tid å bygge. Bent Høie bør snarest starte dette møysommelige arbeidet ved å erkjenne virkeligheten.
Vi anbefaler Helsedirektoratet og HOD å fremskaffe ferske data over utviklingen av antall nordmenn uten fastlege, antall fastlegestillinger som er betjent av vikarer, og kommunenes utgifter til fastlegeordningen.

De kan begynne med å kontakte Lillesand og Tromsø for å høre hva de har gjort for å beholde og skaffe befolkningen fastleger. Å vente med dette er å la fastlegekrisen utvikle seg til det verre. Det ser for oss ut som at Bent Høie dessverre fortsetter sin stø kurs mot et ettermæle som Norges hittil dyreste helseminister ved å la fastlegeordningen gå i grøfta.

Virkeligheten er at fastlegemangelen har fortsatt å øke siden mai 2020. Stadig flere nordmenn står uten fastlege, og stadig flere kommuner må bruke mer penger på vikarer.
Publisert: