Både lærere og elever trenger lang sommerferie

DEBATT: Margret Hagerups (H) engasjement rundt sommerferien handler vel ikke bare om elevenes ve og vel, men også om å få kabalen til å gå opp på hjemmebane?

Vi synes det blir for enkelt å skylde på sommerferien. Hva kan gjøres i et større perspektiv? Er det nok å se på «skoleruta» og ha kortere sommerferie?

Debattinnlegg

 • Jannicke Eriksen
  Adjunkt m/opprykk
 • Karsten S. Gundersen
  Spesialpedagog
Publisert: Publisert:

Hagerup har ved flere anledninger ytret seg om skolens sommerferie, og
hennes ønske om å se på organiseringen av skoleåret. Vi har full forståelse for hennes argumenter om de forskjeller og læringstap sommerferien påfører elevene. Men, slik vi leser Hagerup sitt innlegg, så handler dette stort sett om å få kabalen til å gå opp på hjemmebane.

Vi synes det blir for enkelt å skylde på sommerferien. Hva kan gjøres i et større perspektiv? Er det nok å se på «skoleruta» og ha kortere sommerferie? Margret Hagerup viser ikke til noen konkret forskning. Vi mangler også spesifikke forslag til hvordan hun tenker å løse utfordringen med bemanning. Norsk skole mangler allerede for mange lærere, og vi som nå jobber
i skoleverket, gjør det vi kan, og mer til, gjennom et skoleår.

Nøkkelord her er: rekruttering, lønn og status. Hvordan skal du få oss som jobber i skolen til å jobbe enda mer for den lønna vi har nå? Dette er tiden for lønnsoppgjør. Før man begynner å utfordre skoleruta, ferier, avspasering og
arbeidsavtaler, bør man heller se på hva som kan gjøres for å unngå at dyktige lærere forsvinner fra skolen.

Vi utfordrer Hagerup og andre politikere som mener noe om skolen, til å være vikar en uke og få kjenne det på kroppen. Hvis man endrer skoleåret; mener da Hagerup at man også skal øke antall kompetansemål?

Hver dag jobber vi i skoleverket tett på den enkelte elev for å best mulig legge til rette for at alle skal lære etter deres forutsetninger, oppleve mestring og trives. Det er et stort læringstrykk gjennom de dagene skoleåret allerede har. Vi mener at både elever og lærere har godt av den sommerferien som er, for å kunne forberede seg til det nye skoleåret og nytt læringstrykk.

Vi har full forståelse for Hagerup sin bekymring for familiekabal og sosiale
forskjeller, men hvis man vil få til en endring, må man se på det hele fra et
overordnet perspektiv.

Før man begynner å utfordre skoleruta, ferier, avspasering og
arbeidsavtaler, bør man heller se på hva som kan gjøres for å unngå at dyktige lærere forsvinner fra skolen.

Les også

 1. Skolen er vårt viktigste verk­tøy for å ut­jevne for­skjeller

 2. «Vi må se på sommerferien i Norge. Dagens ordning tilhører en fortid preget av jordbruk og hjemmeværende mødre»

 3. Det er ikkje sikkert det er vits i å sjå til USA, viss ein vil skapa eit betre liv for barn

Publisert:
 1. Norsk
 2. Margret Hagerup
 3. Kabal
 4. skole
 5. Lønnsoppgjør

Mest lest akkurat nå

 1. Jakob Ingebrigtsens nye naboer på Lura synes huset hans blir for svært

 2. 63 ganger rykket politiet ut for å redde Liv Monika (16) fra Gjesdal. Den 64. gangen klarte de det ikke

 3. Her kostet det 600 kroner å komme inn

 4. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!

 5. Debutanten oppfylte dobbelt drøm da Viking cruiset videre fra cupfesten på Rosseland

 6. Familien på seks flyttet fra toroms til rekkehus. Nå bor de i en fargefest.