Vi rekker ikke å dø fort nok til at kabalen går opp

DEBATT: Stavanger er en god by å bo i heter det, men det gjelder ikke for flere av de skrøpeligste blant oss. Mange gamle og syke har ventet lenge på sykehjemsplass. Vi dør rett og slett ikke fort nok til at kabalen går opp.

«Kjære politikere i Stavanger, nå må dere ta konsekvensene av konseptet «Leve hele Livet» på alvor. Det er ikke nok å bare eksistere, en må leve og ha livskvalitet også», skriver Lillian Michaelsen og Unn Cecilie Omre.
  • Lillian Michaelsen
    Leder av Nasjonalforeningen Stavanger Demensforening
  • Unn Cecilie Omre
    Leder av Nasjonalforeningen Stavanger Helselag
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nå må politikerne sørge for fortgang i byggingen av Jåttå sykehjem. Vi er pr. i dag omtrent 5000 som er over 80 år i Stavanger, og vi blir flere de nærmeste årene på grunn av de store etterkrigskullene. De første fire årene etter fylte 80, får nesten en av fem i Norge demens. Fra vi fyller 90 år, rammes omtrent halvparten av oss. Har Stavanger tatt innover seg dette?

Vi liker å tro at våre politikere i Utvalget for Helse og Velferd i Stavanger ikke vil at slutten på livet skal være uten livskvalitet.

Utfordrende å bo hjemme

Det er bare de sykeste blant oss som får plass på sykehjem, og hele 80 prosent av de som bor der, har demens. Likevel bor rundt 60 prosent av de med demens i Norge fortsatt hjemme. Det å kunne bo hjemme lengst mulig slik kvalitetsreformen «Leve hele Livet» legger opp til, er en god tanke. Når demensen derimot utvikler seg, fungerer det ikke å bo hjemme lenger. Verken for dem selv eller de pårørende. For pårørende til personer med demens som er over 80 år, har ofte selv helseutfordringer som gjør det krevende å være pårørende. Ukentlig er vi i kontakt med flere som er helt utslitte. Det er ikke disse vi ser demonstrere – de har ikke noe ekstra å gå på. Vi opplever derfor at flere blir sykere mens personer med demens bor for lenge hjemme – i påvente av sykehjemsplass.

Vekselopphold, såkalte kortere avlastningsopphold, ser vi ofte kan virke mer forvirrende enn godt for personer med demens. Det personer med alvorlig fremskridende demens trenger, er forutsigbarhet, noe bare langtidsplasser kan gi. Men i Stavanger mangler det både langtidsplasser, korttidsplasser og rehabiliteringsplasser.

Les også

Mangel på sykehjemsplasser i Stavanger

Tenk nytt og alternativt

Vi har hørt argumenter om at en ikke kan bare bygge nye plasser fordi det ikke vil være nok kompetanse utdannet for å betjene «eldrebølgen». Da må en angripe den utfordringen. Ved å gi høyere lønn, bedre veiledning og etterutdanning, vil flere som i dag har helsefaglig kompetanse, men som jobber andre steder enn i helsevesenet, komme tilbake til yrket. I tillegg må vi ta teknologi i bruk, og benytte oss av andre yrkesgrupper og frivillige til oppgaver som ikke trenger helsefaglig kompetanse. Det gjelder å tenke nytt, og ikke bare gjemme seg bak unnskyldningen om mangel på fagfolk. For det å trenere utbygging av sykehjemsplasser er det mest skadelige for alle.

Gi en verdig alderdom

Vi liker å tro at våre politikere i Utvalget for Helse og Velferd i Stavanger ikke vil at slutten på livet skal være uten livskvalitet. Om vi bor hjemme, i bofellesskap eller på sykehjem, ønsker vi etter forholdene å leve med en optimal livskvalitet. Men, med dagens planlegging, mangler i dag ett av de viktige virkemidlene når behovet oppstår; sykehjemsplasser. Må vi virkelig vente helt til 2027 for flere sykehjemsplasser med en hurtig voksende befolkning av eldre? Vi får ikke kabalen til å gå opp.

Kjære politikere i Stavanger, nå må dere ta konsekvensene av konseptet «Leve hele Livet» på alvor. Det er ikke nok å bare eksistere, en må leve og ha livskvalitet også – uansett hvor en ønsker og trenger å bo på sine eldre dager. Kommunen må tilpasse hjelp til den enkelte. Det er ikke alltid best å bo hjemme så lenge at «en gir opp». På et punkt må det være lov til å bestemme at tiden er inne for å bo trygt og godt, også på et sykehjem.

Derfor; bygg Jåttå sykehjem nå. Skap forutsigbarhet og trygghet blant oss eldre.

Publisert: