Vi må våge å tenke nytt om fyrverkeri

DEBATT: Hvert eneste år etter nyttårsfeiringen oppstår det en debatt om privat bruk av fyrverkeri. Skal vi i det hele tatt tillate at privatpersoner får lov til å fyre opp fyrverkeri på nyttårsaften?

«Per i dag gir ikke regelverket rom for at kommunen selv kan bestemme et forbud mot privat fyrverkeri. Her mener vi det bør komme en endring fra nasjonalt hold, som lar hver enkelt kommune i større grad selv bestemme», skriver Mette Vabø i Venstre.

Debattinnlegg

  • Mette Vabø
    Mette Vabø
    Gruppeleder, Stavanger Venstre
Publisert: Publisert:

Stavanger Venstre mener at dette bør reguleres i større grad enn vi gjør i dag, samtidig som vi satser på det offentlige fyrverkeriet. Sistnevnte bør dessuten bli gjort lydløst slik at det er minst mulig sjenerende.

Det finnes utallige eksempler på skader som er oppstått i forbindelse med bruk av fyrverkeri. Aftenbladets kommentator Harald Birkevold påpeker noen av disse i sin kommentar den 4. januar, med særlig fokus på faren for skader påført seg selv og andre i forbindelse med bruk av fyrverkeri.

Det finnes andre nyvinninger som på sikt kanskje kan erstatte dagens fyrverkeri, slik som laser- og droneshow.

Forsvarlig?

Resten av året er det forbudt for privatpersoner å skyte opp fyrverkeri, i realiteten små eksplosiver, men på nyttårsaften er det altså tillatt. Uten noen form for forhåndskompetanse eller kurs innen sikkerhet slik som kreves av pyroteknikerne som fyrer opp kommunens offentlige fyrverkeri. Er dette forsvarlig i kombinasjon med alkoholinntak?

Foruten de mulige skadene som oppstår i forbindelse med fyrverkeri, og den ekstra belastningen dette medfører for helsevesenet, er det også en rekke andre negative konsekvenser av fyrverkeri. Vi hører årlig om kjæledyr som rømmer og forsvinner i redsel for fyrverkeri. I tillegg berører det også ville dyr, eksempelvis viser en studie fra Belgia at fugler i så stor grad skremmes av fyrverkeri at det kan føre til populasjonsnedgang i bestanden. Venstre mener at vi har et ansvar for å beskytte dyrene som ikke har en egen stemme.

Vi må også huske på at en del små barn er redde den høye lyden, andre har opplevd ting tidligere i livet, slik som krig, som gjør at de syns det er svært vanskelig å overvære en nyttårsaften med bruk av støyende fyrverkeri. Mange med ulike diagnoser, eksempelvis angstlidelser, autismespekter-diagnoser og PTSD kan ha store problemer med å overvære nyttårsaften. Er ikke dette mange nok til at de bør hensyntas når et eventuelt forbud mot privat fyrverkeri vurderes?

Satse på offentlig oppskytning

Venstre er ikke partiet som roper høyest om forbud mot ting vi ikke liker. Vi ønsker i all hovedsak frihet til enkeltmennesket og muligheter for alle til å leve livet slik de ønsker. Men samtidig er det viktig for oss at den friheten ikke går på bekostning av, eller skader andre. Da er det ikke lenger frihet. Oppskytingen av privat fyrverkeri ved Vålandstårnet på nyttårsaften var allerede forbudt da dette området ligger innenfor forbudssonen i Stavanger. Her må vi regulere bedre slik at vi unngår slike situasjoner i framtiden. Samtidig må vi gjerne legge større begrensninger på privat fyrverkeri i resten av kommunen også og heller satse på gode, offentlige oppskytninger av fyrverkeri.

Lydløst fyrverkeri

Venstre har tidligere tatt til orde for å innføre lydløst fyrverkeri på kommunens offentlige oppskytninger. Faktisk ba vi om å få fortgang i dette under forrige behandling av saken i kommunestyret, men det ble dessverre nedstemt. Det finnes også andre nyvinninger som på sikt kanskje kan erstatte dagens fyrverkeri, slik som laser- og droneshow. Dermed vil kanskje uansett det private fyrverkeriet bli mer og mer overflødig?

Per i dag gir ikke regelverket rom for at kommunen selv kan bestemme et forbud mot privat fyrverkeri. Her mener vi det bør komme en endring fra nasjonalt hold, som lar hver enkelt kommune i større grad selv bestemme hvorvidt det skal være tillatt å fyre opp privat fyrverkeri, eller sette opp flere forbudssoner med annen grunngiving enn brannsikkerhet slik det er per i dag. Klart vi skal feire det nye året, men det kan vi gjøre på en bedre måte enn i dag – vi kan tenke nytt om fyrverkeri.

Publisert: