Norsk gass? Halleluja! Amen!

Branseorganisasjonen Norsk olje og gass vil gjerne ha oss til å tro at «Tro er ikke fakta», men baserer likevel sitt svarinnlegg til meg på egen trosoverbevisning: (1) Gass erstatter kull, og (2) norsk gass skal bli utslippsfri.

Publisert: Publisert:

Nina Jensen - Ole Gunnar Onsoeien taa7da73.jpg

Debattinnlegg

  • Nina Jensen
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Dersom vi skal være sikre på at norsk gass skal føre til reduksjoner i klimagassutslippene, må gassen brennes i gasskraftverk som produserer strøm og erstatter kullkraft. Disse kraftverkene – helst med karbonfangst og lagring – må inngå i et system som støtter og stimulerer fornybarsatsing og energieffektivisering, og som systematisk bidrar til å stenge ned kullkraftverk.Det er ikke myndighetenes strategi per i dag.

Det finnes ingen bevis for at gass vil erstatte kull.

Bedre og aller best

Dette er fakta: Vi skal omstille oss til et lavutslippssamfunn, og olje, kull og gass møter stadig større konkurranse fra fornybare energikilder. Ja, det er riktig at gass er bedre for klimaet enn kull, men fornybare energikilder er aller best.

Jeg mener fortsatt at norske myndigheter markedsfører norsk gass i Europa som selve løsningen på klimautfordringene, slik jeg skrev i mitt innlegg 14. februar. Olje— og energiminister Tord Lien har påtatt seg rollen som norsk gassmisjonær i Brussel. Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass følger opp med å skryte av gassens lave CO2-utslipp sammenliknet med kull, – men innrømmer likevel at det ikke er slik at gass overtar som energikilde for kull. I stedet blir gass utkonkurrert av kull på det europeiske markedet fordi kull rett og slett er veldig billig. Det finnes ingen bevis for at gass vil erstatte kull. Analysesjef Harald Nypan i Norsk olje og gass kan heller ikke vise til noen plan for at dette skal skje i sitt svarinnlegg til meg.

Det aller meste av gassen som selges i dag, går til oppvarming av hus.

Fortsatt fossil-avhengighet

Tirsdag 16. februar presenterte EU-kommisjonen sitt forslag til løsning på utfordringene med energiforsyning for at unionen kan bli mer uavhengig av russiske gassrørledninger. Dessverre har nok EU-kommisjonen hørt litt for mye på Tord Liens evangelium. Deres løsning er nemlig mer flytende gass og gasslagre spredt utover kontinentet. Men det vil gjøre EU fortsatt avhengig av import av fossilt brensel, og gjør det mye vanskeligere å nå klimamålene.

Når Harald Nypan i Norsk olje og gass sammenlikner eksport av gass og vannkraft som balansekraft, later han som at gassen gjør samme nytten som vannkraft i EUs fornybarmiks. Det er selvfølgelig ikke riktig. Det aller meste av gassen som selges i dag, går til oppvarming av hus. Gassen blir brent i små gassbeholdere rundt i de tusen hjem, og det er umulig å fange karbonet, til det kreves store og omfattende rensesystemer i kraftanlegg. Derfor er også troen på at norsk gass kan bli utslippsfri, foreløpig langt unna. Så mye som 50 prosent av energibruken i EU går til oppvarming og kjøling av hus, og av dette er 48 prosent gass.

Det er anslått at behovet for oppvarming og kjøling vil falle med 42–56 prosent i 2050 dersom EU når sine klimamål.

Solceller, varmepumper og karbonfangst

Dersom EU hadde satset på isolering av hus, bygging av solceller på tak og bruk av varmepumper, kunne energibehovet blitt kraftig redusert, samtidig som klimaavtrykket ble stadig mindre og flere arbeidsplasser ble skapt. Det er anslått at behovet for oppvarming og kjøling vil falle med 42–56 prosent i 2050 dersom EU når sine klimamål.

For å sammenlikne gass og vannkraft som fornybarbatteri for EU må man bygge gasskraftverk med CO2-fangst. På den måten sikrer vi stabil strøm de dagene vinden ikke blåser og sola ikke skinner.

Les også:

Publisert:

Les også

  1. Aspaker og Lien: Norge og EU på samme energi-lag

  2. Nina Jensen: Norsk gass er ikke EUs klimaløsning

  3. Harald Nypan: Gass er Europas batteri

  1. Debatt
  2. Olje og gass
  3. EU
  4. Norsk olje og gass
  5. CO2