• «Undersøkelser fra land hvor assistert selvmord er lovlig viser at det som oftest ikke er selve smertene som er den største frykten for dem som velger å ta sitt eget liv, men frykten for å dø alene», skriver Olaus Trygve Bjuland i KrFU. NTB Scanpix

KrFU: Menneskeverdet er uendelig, aktiv dødshjelp er aldri løsningen

DEBATT: Vi har sviktet som samfunn dersom døden er den eneste løsningen på sykdommer og lidelser.