• I 2007 lanserte Bjørn Kjos Bank Norwegian. I 2017 var overskuddet før skatt på 1,2 millioner kunder på 2,12 milliarder kroner. Knut Falch, NTB Scanpix

Vi bør få en øvre grense på rentene på forbrukslån

ØKONOMI: Banker og kortselskaper skaper med vitende og vilje gjeldsslaver som de kan tjene godt på med både høy rente og diverse gebyrer. I nåværende lovverk og bestemmelser er folk ikke lenger beskyttet mot slik virksomhet.