Jeg lytter også til pasientene, Høie!

DEBATT: Når helseministeren så stolt hevder at han lytter til pasientene, må det være lov å spørre hvilke pasienter han lytter til – har han sørget for et representativt utvalg?

«Det kan synes opplagt, men ser ut til å ha gått helseministeren hus forbi; vi, leger, sykepleiere, sosionomer og psykologer, lytter også til pasientene – noen av oss har sågar gjort dette til vår hovedgeskjeft», skriver Tor K. Larsen.
  • Tor Ketil Larsen
    Tor Ketil Larsen
    Overlege og professor dr.med., SUS og UiB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Helseminister Bent Høie svarer 03.03.19 på min kritikk av at det de siste årene er blitt stadig vanskeligere å gi pasienter med rusavhengighet og psykose langvarig og forebyggende behandling.

I sitt svar viser helseministeren til en rekke utsagn av pasienter som han har møtt. Et av problemene med å la en liten gruppe individer representere den totale populasjonen, med å la f.eks. ungdommer som har deltatt i undersøkelser i regi av Forandringsfabrikken representere psykiatriske pasienter som sådan, er at man kan komme til å tro at psykiske lidelser går over av seg selv dersom pasienten får rase litt ifra seg, eller som det står i Høies tekst «Han turte å ta meg med ut. Vi skrek og brølte ut alt det vonde» og snipp-snapp-snute så var marerittet ute, eller?

Forverrer forløpet betraktelig

Det jeg snakker om er hvordan vi kan behandle mennesker som i tillegg til rusavhengighet også har en psykoselidelse. Det er ingen tvil om at det å ruse seg utløser nye psykoseepisoder og forverrer forløpet betraktelig. Av 1000 pasienter med rusavhengighet vil ca. ti være rusfrie etter ett år og ti vil være døde, de resterende 980 vil fortsette å ruse seg. Vi vet også, bl.a. fra forskning i Rogaland, at ca. 20 pasienter per 100.000 utvikler psykose i løpet av ett år; av disse vil 30 prosent være rusavhengige og ca. halvparten av disse vil ha et dårlig forløp med økt risiko for kronisk psykose, utøvelse av vold, selvskading eller selvmord.

Norge har en befolkning på fem millioner, dvs. at vi snakker om ca. 150 pasienter per år på landsbasis. Etter som tiden går, vil disse akkumulere; kanskje har vi i Norge et sted mellom 1 til 2000 slike pasienter.

Forskjellige pasientgrupper

Den viktigste årsaken til at vi snakker forbi hverandre, helseministeren og jeg, er antageligvis at vi snakker om forskjellige pasientgrupper. Når Høie trekker fram sine samtalepartnere, snakker han om mennesker som er i stand til å formulere sine egne erfaringer, behov og bekymringer, som i stor grad er i stand til å ta i mot adekvat behandling og takke nei til denne dersom den ikke oppleves virksom. Det er imidlertid ikke denne gruppen jeg bekymrer meg for.

Det jeg forsøkte å peke på i mitt innlegg er at det finnes en gruppe pasienter som ikke er friske nok til å ta disse valgene, og som derfor ikke får den omsorgen de er i behov av. Min bekymring dreier seg om de sykeste pasientene, de pasientene som i perioder er så dårlige at de blir til fare for seg selv og sine omgivelser. Og jeg tror dessverre ennå ingen av disse har deltatt på Høies konferanser eller i noen av de utallige tv-debattene Høie viser til. Så når helseministeren så stolt hevder at han lytter til pasientene, må det være lov å spørre hvilke pasienter han lytter til – har han sørget for et representativt utvalg? For det må man jo ha om man skal kunne trekke gyldige konklusjoner.

Høie bør spørre oss

Og en liten ting til, det kan synes opplagt, men ser ut til å ha gått helseministeren hus forbi; vi, leger, sykepleiere, sosionomer og psykologer, lytter også til pasientene – noen av oss har sågar gjort dette til vår hovedgeskjeft. Vi følger våre pasienter over tid, gjennom opp- og nedturer, og forsøker å tilby det vi tror er den beste behandlingen tilpasset hver og en av dem. Hadde jeg vært helseminister ville jeg også ha spurt oss om råd.

Les også

Helseminister Bent Høie: Jeg lytter heller til pasientene

Les også

Tor Ketil Larsen: «Noen ganger er tvang nødvendig – politisk innblanding i grenser til det skandaløse»

Les også

Hylekoret mot Høie

Les også

Vrangforestillingene på lukket avdeling


Publisert: