• Siws far mener historien er fortalt på en sannferdig og nyansert måte som datteren ville ha følt var riktig. Andre i familien føler det samme. Andre som sto henne nær mener historien er en moralsk oppreisning for Siw. Den som sto henne nærmest i hjelpeapparatet mener historien gir Siws liv mening. De mener åpenhet er det riktige og ikke vil skade Siws ettermæle, tvert imot. Privat / Mariken Steen-Forgaard
    Galleri

De vanskelige vurderingene i Siw-saken

Detaljnivået kan oppleves ubehagelig og er presseetisk utfordrende, men likevel vesentlig for å forstå det helvete Siw levde i, og den hjelpen samfunnet forsøkte å gi. Håpet er at Siws historie fører til mer innsikt og bedre tjenester.