• «Når selskapet som har blitt tildelt konsesjonen på ferjedriften over Høgsfjorden ikke oppnår ønsket økonomisk resultat, vil driften bli lagt ned. Da blir det veldig lang vei og tungvint for befolkningen i Forsand å nå kommunesenteret i Nye Sandnes», skriver Gunnar Jan Johnsen. Jan Inge Haga

Hvor går Forsand?

DEBATT: Ifølge Aftenbladet ble det 24.1. innlevert et innbyggerinitiativ i Forsand. Formålet er å få klarlagt om det etter grensejusteringen er et flertall i kommunen for at rest Forsand også går sammen med Strand.