• – Er det smartere å foreta en styrt avvikling av bransjen, mens det enda er håp om å bevare fjordrekene og i hvert fall noen av lakseelvene våre? spør Hallgeir H. Langeland og Kjetil Nilsen. NTB Scanpix

Havøkonom argumenterer for styrt avvikling av bransjen

DEBATT: Vi er enige i det meste Bård Misund skriver i sitt svar til oss 15. 11., selv om han unnlater å nevne den innlysende konklusjonen av sin egen argumentasjon; en styrt avvikling av hele oppdrettsbransjen.