• Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola samarbeider om en interkommunal kommunedelplan for Forus, IKPD Forus. Gang- og sykkelveier, grøntdrag og vannveier og et innslag av urbane kvaliteter skal angivelig gjøre næringsområdet enda mer attraktivt. Fra venstre Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H), Sola-ordfører Ole Ueland (H) og Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap). Fredrik Refvem

Forusplanen er virkelighetsfjern, bygge- og leieprisene vil bli dobbelt så høye som andre steder

DEBATT: Planforslaget for Forus er virkelighetsfjernt, dårlig gjennomført og vil medføre kostnader som ingen vil eller kan ta seg råd til for å etablere seg der. Det har ikke regionen råd til.