• – For at nynorsk skal vera eit levande skriftspråk, må ungane lærast opp i det, skriv Jo Bjørne Holmen Wigelius, Ingrid Kristine Aspli og Anne Kalvig Illustrasjonsbilde: Scanpix

Gje nynorsk til ungane våre!

DEBATT: Kva med å seia at ein av normalt tre klassar på ein skole som Våland, skal vera nynorskklasse?