• «Når vi ser på Supernytt sammen i klasserommet, får elevene felles referanserammer. Vi kan også sette saker inn i en kontekst ved at vi diskuterer sakene som engasjerer», skriver Sverre Tekfeldt. På Iglemyr skole ser barna på tv mens de spiser Kristian Jacobsen

Supernytt i matpausen er positivt

DEBATT: Som lærer i småskolen reagerer jeg på saken om at elever ser Supernytt mens de spiser. Dette vinkles som noe negativt. Min erfaring med bruk av Supernytt i matpausen er udelt positiv.