• «Det vil være et brudd på god klinisk praksis å ikke tilby medikamentell behandling ved alvorlige depresjoner», skriver Tor K. Larsen. Jonas Haarr Friestad

Miljøterapi er ikke et alternativ til medikamentell behandling

DEBATT: Miljøterapi alene er dessverre ingen virksom kur for depresjon.