Miljøterapi er ikke et alternativ til medikamentell behandling

DEBATT: Miljøterapi alene er dessverre ingen virksom kur for depresjon.

«Det vil være et brudd på god klinisk praksis å ikke tilby medikamentell behandling ved alvorlige depresjoner», skriver Tor K. Larsen.
  • Tor K. Larsen
    Tor K. Larsen
    Psykiater, professor dr. ved UiB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Sykepleier Kari Vevatne, instituttleder ved helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Stavanger, diskuterer i en kronikk 8. mai behandlingen av alvorlige depresjoner med utgangspunkt i at en del mennesker ender opp med å ta sitt eget liv, til tross for at de er i aktiv behandling. Vevatnes medisin er å erstatte medikamentell behandling med miljøterapi. Men miljøterapi alene er dessverre ingen virksom kur for depresjon.

Akuttpsykiatrien i Norge har blitt gradvis bygd ned over mange år, store institusjoner har blitt erstattet av distrikts-psykiatriske sentre og polikliniske behandlingsenheter. For noen pasientgrupper har denne omorganiseringen vært fornuftig, men slett ikke for alle.

Fagmiljøene splittes opp

Et av hovedproblemene med desentraliseringen er at fagmiljøene splittes opp, og at enhetene sitter igjen med for få erfarne psykiatere og psykologer. Små fagmiljøer går i neste omgang dessverre ut over kvaliteten på behandlingen som tilbys; mange pasienter må forholde seg til stadig nye behandlere og miljøkontakter, og behandlingen mangler nødvendig faglig fundament og kontinuitet.

Les også

Høie stilt til veggs om psykiatrien

I sin kronikk påstår Vevatne at et alternativ til medikamentell behandling er miljøterapi hvor relasjoner, nærhet og omsorg danner hovedinnholdet i behandlingen. Men miljøterapi er ikke et alternativ til medikamentell behandling, det er helt unødvendig å sette et aspekt av behandlingen opp mot et annet som om det var et enten eller. I en bio-psyko-sosial forståelse av alvorlig psykisk lidelse vil tre tilnærminger supplere hverandre; rehabilitering har fokus på arbeid, studier, bolig og økonomi; miljø- og psykoterapi legger vekt på mestringsstrategier og etablering av stabile relasjoner og medikamentell behandling tar seg av de nevrobiologiske aspektene.

Alvorlige depresjoner øker, som Vevatne ganske riktig påpeker, sannsynligheten for selvmord, men hun tar feil når hun tror at den store utfordringen som helsevesenet her står overfor løses ved å ikke tilby pasientene den mest effektive og virkningsfulle behandlingen vi har per i dag – det vil være et brudd på god klinisk praksis å ikke tilby medikamentell behandling ved alvorlige depresjoner. Medikamentell behandling står ikke i strid med god miljøterapi, tvert imot må man forvente en synergieffekt når behandlingen både rommer miljøterapeutiske, rehabiliterende og medisinske tiltak.

Urovekkende

Det er urovekkende at en person som har ansvar for å utdanne neste generasjon sykepleiere, velger å vende ryggen til essensiell kunnskap og praksis når det gjelder behandling av alvorlig depresjon.

Publisert: