Klimavennlig biodrivstoff er en del av løsningen

DEBATT: Utslippene i transportsektoren må ned. Det viktigste er å gå over til nullutslippsløsninger, som elektrisitet, hydrogen og biogass. Men bærekraftig biodrivstoff med god global klimaeffekt er en del av løsningen.

«Norske myndigheter arbeider aktivt for å påvirke EU-regelverket for å sikre at bærekraftskriteriene for biodrivstoff videreutvikles», skriver Ola Elvestuen.

Debattinnlegg

 • Ola Elvestuen
  Ola Elvestuen
  Klima- og miljøminister, V
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

I fjor ble det omsatt mye biodrivstoff fra palmeolje, og andelen har økt. Samtidig øker bruken av avansert biodrivstoff, med god klima- og miljøeffekt. Avansert biodrivstoff utgjorde i 2017 omtrent en femtedel av biodrivstoffet.

Bidrar til avskoging

Stavanger Aftenblad omtaler biodrivstofftallene i en lederartikkel tirsdag 8. mai. Det er et reelt problem at etterspørselen etter biodrivstoff fra vestlige land er en driver bak investeringer i palmeolje. Palmeoljeproduksjon bidrar til avskoging fordi det fortrenger annen matproduksjon, som igjen har høy risiko for å fortrenge regnskog.

Regjeringen vil ha størst mulig klimaeffekt av biodrivstoffsatsingen. Jeg vil blant annet se om vi kan øke kravet til omsetning av avansert biodrivstoff ytterligere i årene framover. Det er også grunn til å vurdere om avgiftssystemet kan innrettes mer målrettet for å fremme avansert biodrivstoff.

Jeg ønsker å gi norske forbrukere enklere tilgang på informasjon om klimaeffekten av drivstoffet, etter modell fra Sverige som har foreslått å stille krav til at de som selger drivstoff skal informere om drivstoffets miljøpåvirkning. Jeg har også dialog med drivstoffbransjen om mulighetene for å fase ut bruken av palmeolje.

Norske myndigheter arbeider dessuten aktivt for å påvirke EU-regelverket for å sikre at bærekraftskriteriene for biodrivstoff videreutvikles.

Mange har tatt til orde for å forby palmeolje. Så enkelt er det ikke. Palmeoljebasert drivstoff er i henhold til internasjonalt handelsregelverk et lovlig produkt, og det kan være sertifisert og definert som bærekraftig. Det er den indirekte effekten som er problemet.

Innenfor rammene av våre handelsrettslige forpliktelser må vi videreutvikle de politiske virkemidlene slik at vi unngår biodrivstoff med dårlig global klimaeffekt. Samtidig må vi gi den forutsigbarheten som produsenter og forbrukere av det gode biodrivstoffet trenger.

De fleste var positive

Målet om 20 prosent biodrivstoff i 2020 ble vedtatt i budsjettforliket fra 2016. Forslaget har vært gjennom en konsekvensutredning, vært forelagt berørte departementer og vært ute på bred høring. De fleste var positive til den foreslåtte økningen.

Regjeringens satsing på biodrivstoff kutter utslippene i det norske klimaregnskapet med ca. 1,6 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Hvis utslippene forbundet med produksjonen av biodrivstoffet og indirekte arealbruk tas med i beregningen, oppnår vi en reduksjon i globale utslipp på 330.000 tonn.

Klimautslippene går altså ned også totalt sett, men langt fra nok. Det viser hvor viktig det er å få fram biodrivstoff med høyere klimaeffekt enn palmeolje.

Les mer om biodrivstoff her:

Les også

 1. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen må rydde opp i Venstres biodrivstoff-rot

Publisert:
 1. Debatt
 2. Biodrivstoff
 3. Klimautslipp
 4. Miljø
 5. Drivstoff

Mest lest akkurat nå

 1. Inviterer til gjen­åpnings­feiring i Stavanger lørdag kveld

 2. I verste fall står hele Nye SUS ferdig på Ulland­haug først i 2040

 3. Da Haaland kom, så verdens­mesteren hans store svakhet

 4. – JESSSSS! Endelig slutt på å være politi

 5. Skal du klemme, håndhilse eller danse på bordet? Kommer verden til å bli som før? Jeg skal i alle fall kaste munn­bindet

 6. Nå er huset og fasaden total­endret: – Folk kjører sakte forbi for å se