Byhaugtunnelen for sykkel er bærekraftig byutvikling

DEBATT: Syklistforeningen er veldig glade for at John Peter Hernes (H), Dag Mossige (Ap), Bjarte Horpestad (V) og Håkon Fossmark (MDG) tar kampen for folkehelse, lokalmiljø og byutvikling og foreslår å bruke Byhaugtunnelen til nytte for gående og syklende.

«Byhaugtunnelen for gående og syklende er en enestående mulighet for Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune til å gjøre langsiktig grep for bærekraftig byutvikling, folkehelse og lokalmiljø», skriver Jens Glad Balchen.

Debattinnlegg

 • Jens Glad Balchen
  Jens Glad Balchen
  Leder, Rogaland syklistforening
Publisert: Publisert:

Byhaugtunnelen gjør det endelig mulig å gjennomføre Stavangers målsetting om sykkelforbindelse mellom Tasta og Stokka, og ikke bare der, men også til Randaberg, universitetet, det nye sykehuset og store deler av Stavanger. På sikt kan dette også bli en forlengelse av Sykkelstamveien til Tasta og Randaberg og med dette et stort steg i retning av et sammenhengende sykkelnettverk i regionen.

Gir bedre folkehelse

Dette er et godt tiltak som har mange positive virkninger for Stavanger. På denne måten gjør vi det enklere å velge sykkel til daglige aktiviteter som jobb, skole og fritid. Sykling gir bedre folkehelse og reduserer støy, støv og forurensing. Det er positivt både for den enkelte og for lokalmiljøet. De som velger sykkel, vil samtidig være med på å frigjøre plass på veien og minske behovet for dyre, bompengefinansierte veiutbygginger, og vil selv få muligheten til å velge bort bompenger på egne reiser.

Noen kritikere hevder av turstiene langs Stokkavatnet er godt nok tilbud. De har kanskje ikke fått med seg konflikten som oppsto da gående og syklende skulle dele en smal grussti, og at Stavanger kommune har satt opp skilt som begrenser bruken av Stokkavatnet til veldig rolig tursykling. Dette er ikke et alternativ for dem som ønsker å komme seg fra A til B. Vi inviterer alle som ønsker det med på en befaring på denne traseen og for dem som ikke har syklet på en stund så stiller vi med sykler.

Les også

FNB setter hardt mot hardt om sykler gjennom Byhaugen

Når man skal bruke plass i byen for å gi folk muligheten til å gå og sykle, så må noe annet vike. Vi har ikke masse tomrom i byen som bare ligger der og venter på å bli brukt. Noen ganger er det en hage, noen ganger er det et jorde eller en skog. Da er det mye bedre å bruke en vei som allerede er der. Det krever minimale investeringer, og ingen mister eiendommen sin. Antageligvis vil tiltaket øke verdien på de boligene som i dag ligger kloss inntil en tungt trafikkert vei. Slike prosjekter burde appellere til dem som kjemper for lavere offentlige kostnader og privat eiendomsrett.

Fant andre måter å reise på

Biltrafikken har fått firefelts motorvei under Byhaugen, til bruk for både lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Firefeltsveien betyr at bilkapasiteten er seksdoblet. Trafikkmålinger fra Statens vegvesen viser at Eiganestunnelen har blitt den nye reiseveien med bil. Hoveddelen av bilreisene som tidligere gikk i Byhaugtunnelen, går nå i Eiganestunnelen. Målingene viser også at en stor andel av bilreisene «forsvant»; det vil si at folk fant andre måter å reise på. Dette viser at folk velger den reisemåten som samfunnet bygger for og at biltrafikk ikke er noe vi må ta for gitt.

En liten andel av biltrafikken fra Byhaugtunnelen, mindre enn 10 prosent, har flyttet seg til Randabergveien. Syklistforeningen er selvsagt enig med alle som sier at biltrafikken på Randabergveien ødelegger for gående, syklende, skolebarn og andre. Det problemet må vi ta tak i. Men løsningen er ikke å oppmuntre til enda mer bilbruk; det blir ikke mindre biltrafikk på Randabergveien av det. Løsningen er å tilby flere innbyggere muligheten til å velge noe annet. Valgfrihet må også innebære frihet til å velge andre transportløsninger enn bil.

Enestående mulighet

Byhaugtunnelen for gående og syklende er en enestående mulighet for Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune til å gjøre langsiktig grep for bærekraftig byutvikling, folkehelse og lokalmiljø. Vi håper og tror politikerne er fremsynte nok til å gripe den mens den er her.

Dette er et godt tiltak som har mange positive virkninger for Stavanger.

Les også

 1. Vil gjøre Byhaugtunnelen om til sykkeltunnel

 2. – Byhaugtunnelen for syklister, det er lov å snu i tide!

 3. – Byhaugtunnelen for syklister, hvor er logikken?

 4. – Høyres kommunestyregruppe stiller seg ikke bak forslaget om sykkeltunnel

 5. Truer med å forlate samarbeidet i Stavanger etter forslag om sykler i Byhaugtunnelen

Publisert:
 1. Debatt
 2. Byutvikling
 3. John Peter Hernes

Mest lest akkurat nå

 1. – Vi står og stamper mot et stort selskap som ikke vil føre dialog

 2. Vekter ble kuttet med kniv på legevakten

 3. Ruskeværet torsdag var bare en liten forsmak på det som kommer i helgen

 4. Hun er den nye kommune­direktøren i Randaberg

 5. Sola truer med veto i Bymiljøpakken

 6. Bodde i hver sin etasje i boligblokk i Stavanger