Riktig virkelighetsbilde er viktig

DEBATT: Jeg viser til leserinnlegg i Aftenbladet 11. januar fra varaordfører Pål Morten Borgli i nabo-kommunen vår Sandnes og negativ omtale av Strand kommune.

«Det er innbyggerne i Forsand sin fremtid som er viktigst i denne saken, og informasjonen de skal bygge sitt valg på bør være riktig», skriver ordfører i Strand Irene Heng Lauvsnes.
  • Irene Heng Lauvsnes
    Irene Heng Lauvsnes
    Ordfører, Strand kommune (H)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Varaordfører beskriver Strand kommune på en slik måte at jeg føler meg forpliktet til å rette opp i virkelighetsbildet. Strand og Sandnes er begge veldrevne kommuner med god tilflytting av nye innbyggere. Begge kommunene drives med overskudd og scorer over midten på kommunebarometeret når de sammenlignes med andre kommunene i Norge.

Eiendomsskatten er i dag 2,2 promille, og denne har vi garantert skal bli fjernet dersom Forsand blir grensejustert til Strand.

Lære av hverandre

Hvorfor kan vi ikke bare rose hverandre og vise til hva naboen lykkes med? Strand har vært på besøk i Sandnes for å lære av det de får til. Det skaper et godt samarbeidsklima i regionen om vi heier på hverandre og søker å lære av hverandre.

Strand er en god kommune å bo i. Borgli refererer til veldig høye kommunale avgifter i Strand. Dette er ikke riktig da kommunale avgifter i Strand ligger på landsgjennomsnittet. Det er riktig at vi ligger et stykke over Sandnes i kommunale avgifter, samtidig ligger vi lavt på avgifter knyttet til byggesaker.

Borgli påstår at både Rogaland fylke og Strand vil legge ned ferja. Dette er heller ikke riktig. Denne ferjen er kommersiell og uavhengig av kommunene. Borgli refererer til at Strand har «høy eiendomsskatt på boliger og hytter». Dette er ikke riktig. Eiendomsskatten er i dag 2,2 promille (lavere enn Stavanger), og denne har vi garantert skal bli fjernet dersom Forsand blir grensejustert til Strand. Borgli påstår at «Det er også tjenester som fort kan forsvinne om Strand skal bestemme». Dette er heller ikke riktig. 9 av 10 partier i Strand har garantert at barnehage, skole, SFO, Forsandheimen og de nære tjenestetilbudene skal bestå, og de som er ansatte i kommunen, skal få fortsette med det dersom de grensejusteres til Strand.

Sted for yngre generasjoner

Kommunalt ansatte i Forsand skal være trygge for arbeidsplassen sin. Strand kommune trenger de ansatte i Forsand i utviklingen av kommunen. Strand kommune og Forsand har et felles bo- og arbeidsmarked. I dag er mellom 30-40 prosent av de som har sin arbeidsplass på Forsand fra Strand. Vi er derfor veldig opptatt av utviklingen i Forsand, og dersom Strand blir den nye kommunen, vil vi jobbe for å markedsføre Forsand som et attraktivt sted å bo for yngre generasjoner. Å få økt tilflytting og rekruttering til barnehage og skole, må være jobb nummer én fordi skolen er en viktig møteplass for innbyggerne.

Denne saken handler om grensejustering av Forsand til Strand hvor Statsforvalter er saksbehandler og hvor Strand og Sandnes skal få gi innspill i saken. Det er innbyggerne i Forsand sin fremtid som er viktigst i denne saken, og informasjonen de skal bygge sitt valg på bør være riktig.

Publisert: