Vi hilser Stavangers forskningsmillioner velkommen!

DEBATT: Det offentlige invester seks ganger mer i forskning- og utvikling (FoU) i Oslo enn i Rogaland. Nesten tre av fire offentlige forskningskroner havner i hovedsak rundt Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Hva kan vi gjøre med det?

– Det er ikke vanlig at norske kommuner har store forskningsbudsjetter. Vi ble derfor svært glade da kommunedirektør Per Kristian Vareide i Stavanger foreslo å bruke 70 millioner kroner til blant annet eldreforskning de neste fire årene.
  • Atle Simonsen
    Daglig Leder i Universitetsfondet Rogaland AS
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Universitetsfondet har de siste 20 årene bidratt med om lag 10 millioner kroner årlig til forskning, bygg og utdanningsprosjekter primært på Universitetsområdet på Ullandhaug. Dette har bidratt til å tette noe av dette gapet, uten at det er i nærheten av å være nok.

Det er ikke vanlig at norske kommuner har store forskningsbudsjetter. Vi ble derfor svært glade da kommunedirektør Per Kristian Vareide og Stavanger kommune foreslo å bruke så mye som 70 millioner kroner til forskning de neste fire årene, og at kommunen for første gang få en egen forskningsstrategi. Her går kommunen foran og tar ansvar som regionens motor.

Leve hele livet

Et av områdene kommunen vil forske mer på er eldreomsorg og «Leve hele livet». Vi skal juble over at vi har et samfunn hvor folk lever lengre og at flere eldre kan leve gode liv. Men det utfordrer samtidig hvordan vi organiserer samfunnet vårt og kommunenes viktige tjenester. Det blir færre yrkesaktive per pensjonist, og det neste tiåret vil Stavanger kommune få en 40 % økning i antall eldre over 80 år.

Kommunene som har ansvar for eldreomsorgen i Norge, har ikke alle svarene i dag på hvordan disse utfordringene skal løses. Kommune-Norge leverer halvparten av helsetjenestene nasjonalt, men får bare 10 % av forskningspengene. Dette understreker behovet for at kommuner som Stavanger satser på forskning. Vi trenger ny kunnskap for å løse store utfordringer innen fremtidens eldreomsorg og velferdsteknologi. Når dette ikke forskes nok på, går vi glipp av nødvendig kunnskap og potensielt store fremskritt som kunne gitt pleietrengende eldre en bedre hverdag, eller kommunen bedre bruk av knappe ressurser.

Kan bli spydspiss

UiS, SUS og forskningsmiljøene i regionen sitter på en stor mengde kompetanse som det er viktig at kommunene får ta del i. Gjennom slike samarbeid og satsinger som Stavanger kommune foreslår, kan vi sørge for at kommunene får bygge forskerkompetanse samtidig som de utvikler fagmiljøene i regionen og gir innbyggerne bedre velferd.

I disse dager forhandler byens politikere om hvordan handlings- og økonomiplanen skal bli seende ut til slutt. Vi håper at forskningssatsingen ligger fast og at andre kommuner i regionen følger etter. Universitetsfondet vil gjerne bidra som partner i forskningsprosjekter som hjelper kommunene å løse morgendagens utfordringer og håper at andre også vil være med i slike spleiselag.

Publisert: