Regjeringen svikter Rogaland

DEBATT: Regjeringens nei til legeutdanning ved UiS slo ikke ned som en bombe. Ap og Sp har i løpet av den korte regjeringstiden vist seg som en garantist for å svikte Rogaland i viktige saker.

Det er underlig at regjeringen lukker øynene for Norges tredje største byregion, som attpåtil får landets nyeste sykehus bokstavelig talt rett ved siden av UiS.
  • Kristoffer Sivertsen
    Sentralstyremedlem Frp
  • Svein Erik Indbjo
    Leder Rogaland FrP
  • Montgomery Jacobsen
    Leder Rogaland FpU.
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Rogaland Frp fikk på landsmøtet i 2020 vedtatt en resolusjon om å endre gradsforskriften nettopp for å tillate at Universitetet i Stavanger (UiS) kunne få tilby utdanninger som har vært låst under en monopolordning. Dette har resultert i at UiS nå har psykologi og master i rettsvitenskap. Etterpå foreslo Frp for Stortinget et konkret forslag om legeutdanning ved UiS, men dette ble stemt ned av samtlige andre partier.

Vi mangler leger

Vi trenger å utdanne flere leger i Norge og vi må ta hele landet i bruk. Denne oppgaven kan vi ikke bare overlate til utenlandske universiteter å håndtere. I dag utdannes nettopp over halvparten av legene våre der. Det er ikke godt nok med tanke på den ulmende fastlegekrisen. Ekspertuttalelser peker også på at det er nødvendig med en økning på rundt 400 studieplasser.

Da er det underlig at regjeringen lukker øynene for Norges tredje største byregion, som attpåtil får landets nyeste sykehus bokstavelig talt rett ved siden av UiS. Her er alle forutsetninger på plass for å skape en solid utdanning på Ullandhaug for morgendagens leger.

Vi reagerer på forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moes tilnærming, når han avfeier legeutdanning i Stavanger på bakgrunn av at det skal være kostbart. Her kaster han stein i glasshus. Den kraftige pengebruken som foreslås i det reviderte statsbudsjettet kommer ikke oss til gode, som vanlig med en sosialistisk regjering, rettes pengestrømmen vekk fra Rogaland.

Ser bort fra dugnaden

Moe har også elegant hoppet over dugnaden igangsatt av Universitetsfondet hvor lokale bidragsytere på kort tid klarte å samle sammen 100 millioner kroner. Hadde regjeringen tatt legeutfordringene på alvor, hadde den prioritert å bruke UiS som kan bidra til å løse floken og hindre at velferdssystemet ikke har nok kvalifiserte leger.

Det er synd at regjeringen bidrar til å trekke opp stigen etter de universitetene som allerede tilbyr legeutdanningen ved å se vekk fra en av Norges desidert viktigste regioner. For Frp handler det om å styrke Rogaland og det handler om å rive ned monopol. Dessverre er det ingen statsråder fra Rogaland i dag.
Alle skal med for regjeringen – bare ikke Rogaland.

Den kraftige pengebruken som foreslås i det reviderte statsbudsjettet kommer ikke oss til gode, som vanlig med en sosialistisk regjering, rettes pengestrømmen vekk fra Rogaland.
Publisert: