Hvem skal rydde alle tilfluktsrommene som støver ned?

DEBATT: Europa er i krig. Hvorfor diskuterer våre folkevalgte ikke sivil beredskap? Store tilfluktsrom er fulle av rot og ingen har ansvaret for at disse blir ryddet.

Noen bjeller burde ha ringt etter Russlands invasjon- og annektering av Krim i 2014. Men nei, dermed får vi ingen forståelse for behovet for oppussing og oppgradering av nedlagte og inaktive tilfluktsrom nå er nødvendig.
  • Per Gram
    Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

25. april truer Putin Vesten med ekstreme tiltak dersom våpenhjelpen til Ukraina fortsetter, så kom nyheten om at utenriksminister Sergej Lavrov truer med tredje verdenskrig. Deretter orienterte statsminister Jonas Gahr Støre Stortinget om krigen i Ukraina. Med et slikt bakteppe burde Stortinget ha diskutert sivil beredskap. Men nei, ikke et ord.

I 1991 ble Sovjetunionen oppløst, og Gorbatsjovs doktriner og slagord som Glasnost og Perestroika ble godt mottatt over nær hele verden. I 1994 bestemte våre myndigheter at indre tilfluktsrom ikke lenger skulle fungere som slike og ville heller ikke få tilsyn av sivilforsvaret. Kun større tilfluktsrom, også private, skulle få tilsyn og måtte etterleve kravene til klargjøring for bruk innen 72 timer etter at varsel ble gitt.

Disse skal være klare for det antall beboere de er registrert for. Det er et umulig krav å leve opp til all den tid de oftest er fulle av boder som igjen er fulle med ting og tang tilhørende beboerne. Jeg ser det som en umulighet å få ryddet disse. Det skyldes mangel på tilsyn som kan, sammen med eieren av rommet, legge planer for rydding og gjøre beboerne klar over deres eget ansvar i så måte. Slike planer finnes ikke, ei heller noen tiltak fra myndighetene for å innse at tidene er endret siden 1991.

Vi har en nabo som truer med krig, også hos oss. Noen bjeller burde ha ringt etter Russlands invasjon- og annektering av Krim i 2014. Men nei, dermed får vi ingen forståelse for at behovet for oppussing og oppgradering av nedlagte og inaktive tilfluktsrom nå er nødvendig. Politikerne er stille som østers.

Før debatten i Stortinget var det minneord om Kåre Willoch. Willoch ledet blant annet Sårbarhetsutvalget som ble nedsatt i 1983. Vi trenger nå et hurtigarbeidende utvalg som kikker på anbefalingene fra 1983–1986. Dette kan likevel dessverre være i seneste laget.

Publisert: