USA og Nato trenger Sola flystasjon for å kunne beskytte oss i en krig

DEBATT: De som er skeptiske til Nato og USA sine aktiviteter på Sola flystasjon, bør huske på at hundretusenvis av gutter, menn og kvinner fra det amerikanske forsvaret er klar for å komme oss til unnsetning i en krig.

Vi skal være stolte av at beskyttelsen av Norge trenger Stavanger og Sola flystasjon. Vi kan ikke forvente at vi beskyttes, uten at vi har militære installasjoner som bidrar til den beskyttelsen.
  • Erlend Jordal
    Statsviter og lokalpolitiker (H)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som Route 66 er en hovedvei i USA, har vi også en amerikansk hovedvei for kampfly fra England og Tyskland over Sola mot Nord-Norge. Langs denne hovedveien trenger kampflyene steder der de kan få påfyll av flybensin. Dette er kampfly som ved behov skal bidra til å beskytte Norge. Sola er et godt egnet sted for at flygende tankfly kan gi amerikanske og andre NATO-fly påfyll av flybensin når de skal operere i våre områder. Det er klart at kampflyene også kan lande, men Nato har utviklet et konsept der de kan tanke i luften, som gjør at de får lenger rekkevidde og kan overvåke større områder lengre. Dessuten er mange fly som må lande for å tanke på en flyplass et lettere mål å angripe.

En strategisk plassering

Men hvorfor er det viktig at vi har tankflyene her? Fordi de trenger kortes mulig vei til flyplassen når de skal fylle på sine store tanker. Slik kan de være mest mulig i luften for de flyene som trenger ekstra flybensin. Og da er Sola godt på halvveien mot nord der flyene skal settes inn i kamp og overvåking. Men hva er historien med avtaler der amerikanerne har tankfly på Sola?

På Sola er det allerede lagret noe amerikansk materiell for å understøtte lufttankekapasitet gjennom den eksisterende avtalen med det amerikanske luftforsvaret om Collocated Operating Bases (COB-avtalen), om enn i noe mindre skala enn den nye avtalen. En har hatt avtaler om dette helt tilbake på tidlig 80-tall.

Regjeringen skriver i sin Stortingsmelding; «Det planlegges ikke permanent tilstedeværelse av tankfly på Sola, og den amerikanske aktiviteten vil ikke være til hinder for fortsatt sivil bruk av flyplassen. Eventuelle amerikanske investeringer i infrastruktur på Sola forutsetter tildeling av midler over USAs forsvarsbudsjett.» Alle som reiser fra Sola vet at det er en militærdel av flyplassen. Og her får vi besøk av både jagerfly, tankfly for Nato og de store overvåkingsflyene til Nato, også kjent som AWACS. (Airborne Warning and Control System)

Husk andre verdenskrig!

Vi skal være stolte av at beskyttelsen av Norge trenger Stavanger og Sola flystasjon. Vi bor i en strategisk viktig del av Norge. Og vi kan ikke forvente at vi beskyttes, uten at vi har militære installasjoner som bidrar til den beskyttelsen. I den forbindelse kan jeg også nevne Nato-hovedkvarteret på Jåttå, Madlaleiren og Ulsnes marinestasjon som andre eksempler på at forsvaret og våre allierte er tungt til stede i vår region.

I programmet Politisk kvarter i påsken ble det hevdet at disse avtalene ikke er en del av Nato-samarbeidet. Med all respekt å melde, så er det tøv. Dette handler om å kunne utløse den amerikanske sikkerhetsgarantien. For at amerikanerne skal kunne komme oss til unnsetning, må de beskytte hav og land rundt de områdene der de skal fly inn, og skipe inn, soldater og utstyr.

Og for de som ikke liker Amerika, det politiske systemet de har, eller kulturen, er det verdt å huske at Europas marker og enger er fylt opp av amerikanere som døde for vår frihet under andre verdenskrig. Mange har nok sett de mektige bildene fra den amerikanske kirkegården i Normandie. Men det er kun et av 12 slike gravsteder, der over 88 000 amerikanske gutter og menn er begravet eller minnet. De reiste over 5000 kilometer for å gi oss friheten tilbake, og fikk aldri reist hjem igjen.

Vi bør være takknemlige

Når vi i dag ser bildene fra Ukraina vet vi at den samme garantien for vår frihet er i hendene på hundretusenvis av gutter, menn og kvinner fra det amerikanske forsvaret. De vil komme for å forsvare oss. Vår frihet og våre verdier. Da mener jeg at vi ikke bare skal akseptere en sterkere amerikansk tilstedeværelse i vår region, men sende en varm tanke og takk til de som er våre allierte, og som er villige til å komme til oss når vi står mot diktatur og militær overmakt.

Derfor er «Route 66» over Sola så viktig. Den er en viktig og integrert del av den alliansen som beskytter oss, og der har flyplassen i vår region en viktig rolle. Det skal ikke stasjoneres amerikanske fly der, men systemene og utstyret skal bygges ferdig slik at dersom krise og krig truer oss, så er alt klart til å brukes. Det er dette denne avtalen med USA handler om. De som vil ha oss ut av Nato og ønsker amerikanere ut Norge, de skylder oss en forklaring på hvordan vi skal bevare vår frihet uten denne typen forberedelser.

Men hvorfor er det viktig at vi har tankflyene her? Fordi de trenger kortes mulig vei til flyplassen når de skal fylle på sine store tanker. Slik kan de være mest mulig i luften for de flyene som trenger ekstra flybensin.
Publisert: