Vi har forpliktet oss til å jobbe med bærekraft og ansvarlighet

DEBATT: I Aftenbladet 26. november stiller Sveinung Vågene fra Motvind spørsmål til Nysnø Klimainvesteringer (Nysnø) om vi bruker livssyklusanalyser i våre beslutningsprosesser rundt nye investeringer. Det er et kjempebra spørsmål som vi mer enn gjerne svarer på.

«Nysnø opplever at både ansatte, ledelsen og styrene i selskapene tenker stadig mer helhetlig rundt hvordan deres aktiviteter påvirker klima, miljøet og samfunnet», skriver Siri Kalvig.
  • Siri Kalvig
    Adm. direktør i Nysnø Klimainvesteringer
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi erkjenner at alle teknologier, også klimateknologier, vil ha konsekvenser for miljø og natur. Derfor er det som Vågene skriver, utrolig viktig at vi ser på helheten når vi skal finne gode løsninger.

Klare retningslinjer

I Nysnø har vi forpliktet oss til å jobbe med bærekraft og ansvarlighet (ESG) i vår investeringsvirksomhet, og vi har klare retningslinjer for hvordan dette skal gjøres. Når vi vurderer investeringsmuligheter, analyserer vi hvordan selskapene vil påvirke både klima, miljø og samfunn. Vi vurderer selskapenes ESG-arbeid helt fra starten av investeringsprosessen, slik at vi gjennom et eventuelt eierskap kan følge opp og bidra til at selskapet kontinuerlig forbedrer sine rutiner. Vi er en aktiv investor som ønsker å være en ressurs innenfor dette feltet mot våre porteføljeselskaper.

Naturtap representerer en stor risiko for næringslivet og finansiell stabilitet.

Nysnø opplever at både ansatte, ledelsen og styrene i selskapene tenker stadig mer helhetlig rundt hvordan deres aktiviteter påvirker klima, miljøet og samfunnet. Hvordan planlegger de å håndtere sine største miljørisikoer? Har selskapet rutiner og ansvarsfordeling på plass? Har de en livsløpsanalyse som dokumenterer miljøpåvirkningen av produktet de selger? Har selskapets kontroll på hvordan aktivitetene bidrar til bla. forringet vannkvalitet, økt vannforbruk, ineffektiv bruk av materialer og naturressurser gjennom livsløpet? Hvordan fungerer avfallshåndtering og hvordan håndteres forurensing til luft, vann og jord? Hvordan selskapet leverer – eller ikke leverer – på våre forventninger knyttet til ESG vil ha konsekvenser for Nysnø sitt eierskap.

Økende oppmerksomhet

Naturtap representerer en stor risiko for næringslivet og finansiell stabilitet. I finansbransjen er det derfor nå en økende oppmerksomhet rundt naturrisiko, drevet frem av bla. FNs miljøprogram (UNEP) og FNs utviklingsprogram. Gjennom deres globale initiativ, Taskforce for Nature Related Disclosures, vil investorer kunne danne et bilde av naturrisiko og muligheter, og bidra til at verdens kapitalflyt reduserer naturskade og bidrar positivt i den store sammenhengen.

Jeg blir glad for at Sveinung Vågene viser engasjement for mitt innlegg om beregninger om unngåtte utslipp 17. november. Vi er helt enig i at helhetlige vurderinger må gjøres for å kunne forstå ringvirkningene til et selskap og ta gode investeringsavgjørelser.

Sentrale livsløpsanalyser

I innlegget foreslo jeg at vi skulle starte med å beregne fremtidig klimagassreduksjons-avkastning på investeringene i tidligfase teknologi. Også i slike beregninger er livsløpsanalyser helt sentrale hvor selskapene og produktenes egne klimagassutslipp trekkes fra de fremtidige unngåtte utslippene.

Standardiserte regnemodeller for å beregne et selskaps potensial til å redusere utslippene er et fundament for et nytt verktøy investorer trenger for å nettopp kunne gjøre helhetlige investeringsvurderinger. Vi trenger nemlig nye og bedre verktøy for å bygge nullutslipp samfunnet!

Publisert: