Mange i Forsand trives godt i Nye Sandnes

DEBATT: Aksjonsgruppen «Ja til folkeviljen – nei til tvangssammenslåing», hevder å representere folkeviljen i Forsand. Så langt har de herjet fritt i mediene uten dokumenterte påstander, på vegne av oss alle og uten motforestillinger.

«Skal vi styres av følelser, kjennskap og vennskap når store politiske saker skal avgjøres?» spør Åse E. Midtskog og Grethe Johansen som er godt fornøyd med Nye Sandnes.

Debattinnlegg

 • Åse E. Midtskog
  Forsand
Publisert: Publisert:

De argumenterer med naturlig geografisk tilhørighet til Strand, hvor viktig det er å være Ryfylking og ivareta vennskapet med Strand. For hvem? Skal vi styres av følelser, kjennskap og vennskap når store politiske saker skal avgjøres? Nei, viktigst er det å reflektere over konsekvensene en grensejustering/sammenslåing av Forsand-Strand kan resultere i.

Med dette innlegget viser vi at aksjonsgruppen ikke representerer hele Forsand.

Velfungerende kulturskole

Forsand har i dag som utkant av Nye Sandnes en klasse 1-10 skole. Strand har en historie med nedleggelser av utkantskoler med en tilbakevennende diskusjon om nedleggelse av Nordre Strand skole. Hva vil skje med Forsand skole? Forsand har en velfungerende kulturskole i samarbeid med Sandnes, en evt. nedleggelse vil bety et stort tap for bygden, samt merutgifter til kontingent og kjøring til Strand.

Hva vil skje med barnehagen, biblioteket, kulturhuset, svømmehallen, legetjenesten, psykiatritjenesten, hjemmetjenester og Forsandheimen?

I Sandnes arbeides det aktivt i vårt område for økt turisme, tilrettelegging og utvikling av næringsvirksomhet som betyr flere arbeidsplasser og økt tilflytting til Forsand.

Fergen er viktig for mange som skal vest og sørover, uavhengig av kommunegrenser. Sandnes jobber iherdig for å beholde fergen, i motsetning til Strand, som etter vår mening har motarbeidet fergen for å få trafikken gjennom Ryfast til «Ryfylkebyen» Jørpeland.

Fravær av eiendomsskatt

De kommunale utgifter som er lavere i Sandnes enn i Strand, samt fravær av eiendomsskatt, i motsetning til Strand, har stor betydning for den enkeltes privatøkonomi.

Kommuneadministrasjonens beliggenhet har liten betydning i vår digitalisert hverdag. Vår erfaring er at Servicetorget på Sandnes Rådhus og lokalt i Forsand yter god veiledning og rask service. At avstanden til beslutningstakerne har økt, håper vi gir mer «likhet for loven».

Ikke riktig

Aksjonsgruppen påstår at Forsand ble tvangssammenslått med Sandnes. Dette medfører ikke riktighet. Kommunesammenslåingen ble fattet etter lang og grundig bearbeidelse, samt telefonundersøkelse som resulterte i overvekt for Sandnes.

Vi er kjent med at politiske krefter i Strand ikke bare ønsker samarbeid med legevakt i Stavanger, men også vil bli en del av Stavanger kommune, begrunnet med Ryfast og ledige utbyggingsarealer i Strand. Vil forsandbuen inn i Stavanger kommune? Har aksjonsgruppen i det hele tatt tenkt noe om denne problemstillingen?

Med dette innlegget viser vi at aksjonsgruppen ikke representerer hele Forsand. Vi vil snakke for oss selv og har vært tause lenge nok. Vi ber den enkelte forsandbu å tenke over hvilke konsekvenser en eventuell grensejustering til Strand vil medføre.

Vi oppfordrer aksjonsgruppen å ta inn over seg hva en grensejustering/sammenslåing med Strand vil innebære for næringsliv og private i Forsand, uten å la grunnlaget være basert på vennskap, følelser og geografisk nærhet.

Splittelse og uro

Aksjonsgruppen har forårsaket, gjennom ensidig propaganda, mye splittelse, uro og utrygghet i bygden. Det er viktig at det nå blir fred og ro slik at Forsand/Sandnes kan fortsette å jobbe seg sammen, også utfra et samfunnsøkonomisk ansvar.

Les også

 1. - Forsøk på å oppheve kommune­sammen­slåingen

 2. KrF-nei til omkamp om sammenslåtte kommuner

Publisert:
 1. Debatt
 2. Forsand
 3. Grensejusteringer
 4. Kommunesammenslåing

Mest lest akkurat nå

 1. Flere unge kan ikke lenger bruke en vanlig datamaskin: – Holder ikke med et kurs

 2. Før var strømprisene lavest i Sør-Norge. Så skjedde det noe

 3. Bendi fra Sandnes skal til Bocuse d'Or: – Når jeg først har sagt at jeg skal gjøre noe, gjør jeg det

 4. Marerittkveld for Haaland og Dortmund: Største tap i Champions League

 5. Disse har søkt på jobben som kultursjef i Stavanger

 6. Ryfast: Stenges to ganger i døgnet i 10 dager