Norge trenger en strategi for internasjonal hydrogensatsing

DEBATT: Norge bør bruke muligheten og satse tungt på grønn hydrogen fremover.

Norge må få på plass en grønn hydrogenstrategi for hvordan landet kan ta en rolle i den internasjonale verdikjeden med produksjon og kompetanse der fornybarkraften er billigst.
  • Terje Pilskog
    Daglig leder Scatec
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Europa og verden opplever en energikrise. Russlands aggresjon i Ukraina har dramatisk endret energiforsyningen i Europa. Resten av verden blir også påvirket av ustabiliteten i Europa i tillegg til økende priser på innsatsfaktorene for energiproduksjon. Den 6. juli stemte EU parlamentet også for forslaget til ny taksonomi fra Europakommisjonen.

For Norge som energinasjon byr dette både på utfordringer, men også nye muligheter. Vi har bred kompetanse på energiproduksjon og spiller vi kortene våre riktig, kan vi posisjonere oss for den nye energifremtiden som formes nå. For å lykkes med å kapre disse mulighetene og videreutvikle Norge som en ledende energinasjon, er vi avhengig av samhandling mellom myndigheter og næringsliv.

Vi trenger grønn hydrogen

Eksempelvis vil satsing på grønn hydrogen være nødvendig for å redusere utslipp i alt fra shipping, til gjødsel- og industriproduksjon. Dette er en global utvikling der vi ser at store land og selskaper i hele verden har klare strategier for å ta del i dette markedet. Høy kostnad har hindret utbygging av grønn hydrogen så langt. Omtrent 80 % av kostnaden for av grønn hydrogen er kraft, og den grønne hydrogenproduksjonen vil derfor over tid konsentreres der man har tilgang til den billigste fornybare kraften.

Energinasjonen Norge favner bredt og har allerede et sterkt utgangspunkt innen grønn hydrogen. Vi har kompetanse innen både hydrogenproduksjon og fornybar energi, vi er vant til å jobbe internasjonalt innen energisektoren, vi har bred erfaring med shipping og transport av energi. Ikke minst har vi en betydelig investeringskapasitet.

Norge må få på plass en grønn hydrogenstrategi for hvordan landet kan ta en rolle i den internasjonale verdikjeden med produksjon og kompetanse der fornybarkraften er billigst. Dette er i dag i Midtøsten og Middelhavsregionen med svært gode sol- og vindforhold. Flere norske aktører er allerede aktive i regionen, og Scatec planlegger flere store grønn-hydrogenprosjekter. Vi er klare til å ta i bruk alt som finnes av norsk kompetanse i gjennomføringen av enorme energiprosjekter.

Vi har gode verktøy

Scatec hadde ikke vært der vi er i dag uten støtten fra det norske virkemiddelapparatet. Norad, Eksfin og Norfund har bidratt til å redusere risiko og utløse flere av Scatecs betydelige fornybarinvesteringer i fremvoksende markeder. De norske støttemekanismene fortsetter å spille en sentral rolle i utviklingen av grønn hydrogenprosjekter i Egypt og Oman. Men vi trenger politisk lederskap og en helhetlig strategi. Utover støttemekanismer må vi lage insentiver og støtte for å akselerere utviklingen.

EU har pågående prosesser for å definere viktige reguleringskrav knyttet til grønn hydrogen og hvordan man skal bli mer energi-uavhengig. Vi må ha to tanker i hodet på en gang. Norge bør søke involvering i alternativene og fremtiden, blant annet den grønne hydrogenrevolusjonen som er på trappene i Europa. Tiden for å handle er nå.

Som et svar på krigen i Ukraina har EU Kommisjonen lansert RepowerEU. I den opprinnelige planen fra EU skulle importen og produksjonen av grønn hydrogen være på 5,6 millioner tonn innen 2030. Etter invasjonen av Ukraina og lanseringen av RepowerEU har ambisjonen økt til 20 millioner tonn, hvorav 10 millioner tonn skal importeres. Hvor skal alt dette komme fra?

Vi må importere hydrogen

Europa og Norge kommer til å stå for en andel av denne produksjonen, men dette kommer ikke til å være nok. EU har derfor etablert et konsept med fem korridorer som skal levere til Europa. Det er naturlig at det kommer fra nærområder som kan bygge ut fornybar energi og grønn hydrogen i stor skala og til lav kostnad. To ting er grunnleggende for at Norge og norske selskaper skal lykkes i denne energifremtiden. For det første må vi være med å påvirke EUs internasjonale strategier for grønn hydrogenimport, og sørge for at norske selskaper er posisjonert til å nå disse ambisjonene.

For det andre må Norge innrette myndighetenes ulike virkemidler og støtte for å best utnytte fremtidige muligheter for norsk næringsliv. Slik kan vi bidra til å nå globale klimamål og videreutvikle vår posisjon som energinasjon. Tyskland jobber aktivt med å posisjonere tyske selskaper. Skal Norge lykkes, må vi se på lignende initiativer. Norge har unike verktøy med et virkemiddelapparat, støttemekanismer for fornybar energi og det nystartede klimafondet. Nå trenger vi en klar internasjonal hydrogenstrategi for Norge som kan bidra til å nå klimamålene og videreutvikle energinasjonen for fremtidige generasjoner.

Publisert: