Jeg er barnehagelærer. Punktum.

DEBATT: I 2010 hørte jeg en lærer sa til barnehagelærerstudentene at de måtte jobbe i det offentlige, for de private barnehagene har dårligere tariff- og pensjonsavtaler. Det er ikke min erfaring.

Jeg har godtatt at vi er i en økonomisk utfordrende situasjon i Norge. Derfor må jeg som statsansatt jobbe til jeg blir 70 år, få redusert AFP og pensjonsordning dårligere enn den jeg hadde med PBL-avtalen i barnehagen.
  • Per Einar Sæbbe
    Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg fant pensjonsgrunnlaget jeg har opparbeidet meg gjennom 11 år med PBL- tariffavtale og gjorde en sammenligning med offentlig sektor. Min lønn var tilsvarende og pensjonsavtalen gjennom PBL var bedre, noe som også flere undersøkelser har vist – den seneste gjort av Storebrand.

I to år hadde jeg permisjon for å ta master i barnehagevitenskap. En nylig offentliggjort rapport om barnehagelærere med master av Kasin og Gulbrandsen frå 2022, viser heldigvis at det nå er flere barnehagelærere som tar master og blir i barnehagen. Utdanningsforbundet er oppdragsgiver, og forskerne finner at alle som tar master får lønnskompensasjon i privat barnehage, mens de som gjør det samme får lite eller ingenting i kommunal barnehage.

Mindre pensjon i offentlig barnehage

Min arbeidsgiver skal utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Jeg har tatt min PhD. og gjør min forskning og undervisning for å bidra til at barnehagen skal være et godt sted å være for barn, foresatte, ansatte og styrere. Jeg har godtatt at vi er i en økonomisk utfordrende situasjon i Norge, vi er midt inne i en eldrebølge og fødselstallene er skremmende lave. Derfor må jeg som statsansatt jobbe til jeg blir 70 år, få redusert AFP og pensjonsordning dårligere enn den jeg hadde med PBL-avtalen i barnehagen.

Jeg er organisert. De store barnehagekjedene, som politikerne har pekt på som halvdelen av barnehagebransjen de ikke lengre ønsker, er motstanderne i konflikten. Dette er en konflikt som arbeidstakerne vanskelig kan vinne, men det er ikke de som bevilger for lite penger til barnehagene som blir straffet gjennom streiken. Det skapes splid mellom profesjoner og innad i profesjoner, søkertallene til barnehagelærerutdanningen er dalende, og det er nesten ikke søkere til styrerstillinger. Etter mer enn to år med unntakstilstand der styrerne har hatt en stor belastning med innføring av altomfattende normer, omorganisering, mindre økonomisk handlingsrom, pandemi, et enormt sykefravær etter pandemien, økende krav fra omgivelsene og et politisk ønske fra ytre venstre om å «rekommunalisere» barnehager som aldri har vært kommunale.

Ikke ta det personlig!

Vi har alltid hatt halvdelen private barnehager, og barna merker heldigvis ikke hvem som er eieren – siden alle barnehager forholder seg til det samme gjennomregulerte systemet. Jeg er bekymret for barnehagestyrerne som representanter for arbeidsgiver har blitt en del av denne konflikten, de som allerede var i ferd med å bli så slitne at de lurte på om de ikke klarer mer. Arbeidskonflikter er ment å være brutalt, og jeg ser frustrasjonen og tårene.

Prøv å ikke ta det personlig. Jeg håper barnehagen beholder styrerne, og jeg håper å unngå flukten av barnehagelærere fra barnehagen, på tross av forsøkene med å skape motstand mot og splid i private barnehager. Når begrunnelsen for arbeidskonflikten er at pensjonsordningen gjennom PBL skal tilpasses de dårligere betingelsene i offentlig sektor, er det velkjente fortiet og bevisst gjort til det ukjente for å skape konflikt.

Publisert: