Bra at Aftenbladet setter søkelys på den viktige habiliteten

DEBATT: Jeg mener Aftenbladet gjør en viktig og riktig jobb innenfor kritisk journalistikk med å løfte frem saker om varaordfører Pål Morten Borglis habilitet. Dette er et godt eksempel til etterfølgelse for andre lokale aviser.

Innsenderen mener det er viktig å få satt søkelys på forbindelser mellom politikere og næringsliv, og at dette gjelder flere kommuner.
  • Anne Frøyland Grødem
    Bonde og berørt grunneier i «Kalberg-utbyggingen»
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den siste uken har det vært flere medieoppslag om Pål Morten Borglis tette kontakter med næringslivet, da først og fremst Seabrokers og dets eier. Ordfører Wirak mener Borgli blir uthengt av Stavanger Aftenblad og oppfordrer til støtteerklæringer. Heldigvis var de andre politikerne i Sandnes årvåkne og fornuftige og sa nei, men 12 næringslivstopper forfattet et støttebrev.

Ut fra de omtaltes reaksjonsmønster er det sannelig på tide, og høyst nødvendig at lyset skinner inn i de mørke kroker. Ifølge ordboken betyr uthengt å bli utskjelt eller rakket ned på. Det er ikke tilfellet her. Stavanger Aftenblad belyser og opplyser hvordan Borglis nære forbindelser til næringslivet utfordrer habilitetsspørsmålet i saker som tas opp og vedtas i kommunens beslutningsorganer.

Jeg synes det er skremmende at vedtak ikke fattes på objektivt grunnlag, men at saksfremstilling og de folkevalgte preges og påvirkes av sine forbindelser. Hva som diskuteres på de uoffisielle møtene, og som har innvirkning på stemmegivningen må offentliggjøres. Disse tette forbindelsene syns jeg virker kjent også fra min egen hjemkommune, Time.

Tidligere kommuneansatte som har skiftet beite og nå representerer utbyggingsinteresser, kan fortsatt gå som de vil på rådhuset med fri adgang til påvirkning av tidligere underordnede. Næringslivstopper får mer taletid og anledninger til å fremlegge sine synspunkter til kommunepolitikerne enn vi vanlige innbyggere. Deres stemme har høyere verdi enn min.

Kommuneledelsen og de folkevalgte møter ofte næringslivet og dets ledere på ulike konferanser og diskusjonsforum. De blir godt kjent og tar kjennskapet videre inn i en mer privat sfære der de møtes i ulike sosiale lag og tilstelninger. Jeg legger merke til at det ofte dreier seg om menn, og de fremstår mer som en kameratklubb som innbyrdes hjelper hverandre med å oppnå sine politiske eller økonomiske mål, enn å drive kommunen til innbyggernes beste. Det som kommer frem i disse avisoppslagene er ikke tillitsskapende til våre valgte politikere, og slike forhold utfordrer demokratiet.

Publisert: