Viktig med flere menn i kvinnedominerte yrker

DEBATT: Det er ikke ukjent for de fleste at vi har yrker der menn er kraftig i mindretall. Vi snakker om barnehager, vi snakker om barneskoler og helserelaterte yrker. Dette er ikke noe nytt. Men hvorfor ikke gjøre noe med det?

«I 2016 var 11 prosent av de ansatte i barnehagene i Norge menn», skriver Rune Askeland.
  • Rune Askeland
    Rune Askeland
    Nestleder Kommunalstyret for oppvekst, bystyrerepresentant (V)
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det har vært et mål for flere regjeringer at vi skal ha minst 20 prosent menn i barnehagene våre. Statusen er dessverre langt dårligere. I 2016 var 11 prosent av de ansatte i barnehagene i Norge menn. Kjønnsbalansen i barnehagene i Stavanger er vesentlig dårligere. Kun 7,3 prosent av de ansatte er menn. Vi har omtrent samme prosentandel på sykehjemmene våre.

Nå må vi få tiltak som treffer.

I barnehagenes formålsparagraf står det: «Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering». (Barnehageloven paragraf 1). Det er ikke likestilling før flere menn velger kvinnedominerte yrker og vice versa.

Les også

Frp imot å øke andelen menn i Stavangers barnehager

Det finnes flere kommuner i Norge som har en bevisst politikk på området. Det er kommuner som får dette til. Venstre har satt dette på dagsorden i Stavanger og i flere av våre nabokommuner. I Stavanger fikk Venstre med seg alle partiene i kommunalstyret for oppvekst, med unntak av Frp, på et vedtak om at Stavanger kommune bevisst skal jobbe for å øke andelen menn.

Vi har vedtatt at Stavanger skal opprette dialog med kommuner som har en bedre kjønnsbalanse for å få en erfaringsutveksling, ha tett kontakt med UiS som utdanner barnehagelærere og foreslå gode prosjekt som andre kommuner har god erfaring fra.

Fantastisk arbeidsplass

Nå må vi få tiltak som treffer. Vi må vise at barnehagen er en fantastisk arbeidsplass. Barnehagen er en viktig arbeidsplass der du er med på første steg på utdanningsløpet til våre fremtidige voksne. Jeg har besøkt, og hatt noen arbeidsdager i, flere av våre gode barnehager i Stavanger. Her er tilbakemeldingen klar: «Vi trenger et mangfold av ansatte.»

Her kan en virkelig bruke seg selv, i en pedagogisk kontekst. I en barnehage tok en ansatt med seg yoga-kunnskapen og fikk med seg alle barna på en treningsøkt, i en annen barnehage fikk barna glede av friluftskunnskapene til en voksen.

Hjertelig velkomne

For samfunnet i sin helhet må det være like viktig med en god kjønnsbalanse i en barnehage, som i et styrerom. I år er over 20 prosent av barnehagelærerstudentene menn. Jeg håper andelen som blir ferdig utdannet er like høy, og at dere ikke forsvinner til andre yrker.
Jeg ønsker dere hjertelig velkomne til stavangerbarnehagen.

Publisert: