Når asylmottak legges ned, bryter vi FNs barnekonvensjon?

DEBATT: Prinsippet om barnas beste brytes gang på gang.

«I Stavanger mottak bor det barn som må bytte skole for tredje gang dette skoleåret. Eldre mennesker med spesielle behov for to måneder siden, har de samme behovene nå», skriver Brit Nustad, Lene Høygård og Bjørg Anersson.
  • Brit Nustad
    Styreleder i Rettferdighet i asylpolitikken ( RIA)
  • Lene Høygård
    Ja til rettferdighet i asylpolitikken (RIA)
  • Bjørg Andersson
    Ja til rettferdighet i asylpolitikken (RIA)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa uttalte i Aftenbladet 22. november at barnekonvensjonen brytes når barn som ikke har fått svar på asylsøknaden, flyttes og når mottak legges ned. Prinsippet om barnas beste brytes gang på gang.

Les også

UDI legger ned nytt mottak i Sandnes

Vi kjenner til folk, også barn, som har blitt flyttet 3-5 ganger i løpet av et år.

Sjokkbeskjeden

Da Sandnes mottak ble avviklet 1. desember, ble noen av de mest sårbare asylantene; barnefamilier og noen eldre med spesielle helseproblemer, flyttet til Stavanger mottak. Etter to måneder kommer sjokkbeskjeden: Stavanger mottak legges ned, og flytting av beboerne vil snart starte.

Dette er umenneskelig og ganske uforståelig. I Stavanger bor det barn som må bytte skole for tredje gang dette skoleåret. Eldre mennesker med spesielle behov for to måneder siden, har de samme behovene nå. Videre bor det en del asylanter som har fått oppholdstillatelse og venter på å bli bosatt i en kommune. Det er veldig uheldig hvis de må flytte enda en gang. Vi kjenner til folk, også barn, som har blitt flyttet 3-5 ganger i løpet av et år.

Det må være mulig å ta menneskelige hensyn også når vi har ledige mottaksplasser. Men det må gå an å ha to tanker i hodet på en gang. Det er forskjell på å redusere antallet plasser og å legge ned hele mottaket.

Les også

UDI legger ned Hero-mottak i Stavanger

Ingen skam å snu

Vi håper UDI snur og bevarer Stavanger mottak, evt. med færre plasser. La barn få fullføre barnehage – og skoleåret her i Stavanger. La de eldre få bo i nærheten av spesialisthelsetjenesten. La familiene som venter på å få tildelt bostedskommune, slippe å flytte nå. Det er ingen skam å snu, heller ikke for regjeringen og UDI.

Publisert: